İLETİŞİM
caferiskenderoglu@gmail.com
Hz. Peygamber Efendimiz
Facebook'ta Paylaş

hal

Soru

selamünaleyküm efendim bana gerektiği gibi yaşamak dediniz uyku halinde. islam üzere yaşamak mı demek istediniz.Eyvallah.Kusurumu bagışlayın.

Yanıt

Aleykümselam. İslam üzere yaşamaktır.İnşaallah

 

Güneş Tutulması

Soru

Selamınaleyküm Cafer Hocam. Nasılsınız?
Bildiğiniz üzere bugün tarihin en uzun güneş tutulması yaşandı. yanılmıyorsam 11 dakika 8 saniye sürmüş. Bu olayı Ahir Zamanda yaşanacak doğal afetlerin bir belirtisi olarak yorumlayabilir miyiz? Daha önce yaşanan güneş tutulmalarından sonra dünyada Hep felaketler yaşandı. Dünde Haiti'de büyük bir felaket yaşandı. Konu hakkındaki düşünce ve bilgilerinizi paylaşır mısınız Cafer Hocam.
Ellerinizden öperim.
Saygılarımla.

Yanıt

Aleykümselam. Ahirzamanın tam içindeyiz. haliyle hadislerde bildirilenlerde zuhur ediyor. devamı gelecektir.

 

Yecüc mecüc

Soru

selamün aleyküm hocam.büyük savaşın içinde yecüc mecüc de olacak mı?uzun süre zaman tünelinde kalıp da heryeri nasıl işgal edebiliyor?bu teknolojıye nasıl sahip oluyor.teşekkürler.

Yanıt

Aleykümselam. Yecüc Mecüc bu savaşta değil ileri zamanlarda gelecek teknolojileri yoktur vahşilerdir.

 

hadis

Soru


Selamün Aleyküm hocam;

Ebu Musa (r.a) şöyle rivayet etmiştir:
Resulullah (s.a.v.), şöyle buyurdu: "Ümmetimin tükenişi ta'n ve taunla olacaktır." Denildi ki: "Ey Allah'ın Resulu! Taun'u (vebayı) biliyoruz, peki ta'nnedir?" Cevap verdi: "Ta'n, 'cinler'den olan düşmanlarınızın(şeytanların) çarpmasıdır. Mamafih her ikisinde de şehidlik vardır."
Rudani,
C.1, H.no: 2344, s.347. 

Bu hadis  sahih midir v eneyi anlatmaktadır tam olarak...Son zamanlarda sinemalarda gösterime giren filmlerle ilgili olarak ahir zamanda olacaklarla nasıl bir çağrışım yapmaktadır....İnsanlık neye hazırlanmakatadır..


Sevgi ve saygılarımla...

Yanıt

Aleykümselam . Ta'n insanların birbirini kıskanması ,hased etmesi arkadan çekiştirip düşmanlık ve fitne çıkarmasıdır. Ta'n eden kimsenin imanı zayıfdır. imanı zayıf olanları lainler etkisine alabilir. ve daha fazla fitne çıkarttırırlar. hadis sahihdir. Ta'n eden, masumun günahını aldığı için derecesi şehitlik derecesine çıkabilir.

 

aziz mahmut hüdai hz

Soru

selamun aleyküm hocam.ben aziz mahmud hüdai hz lerinin kabrini her üsküdara geçtiğimde ziyaret ederim ve o her vapur yolculugunda aklıma denizi gördüğümde hüdai yolu gelir.bu yolun hala var oldugu söylenir.hocam bu yol leduni bir sırla bir kerametmiidir?ve kerametler hala yüzyıllarca etkinliğini sürdürürmü biiznillah.birde hocam o meşhur duasında kabrimize gelip biz dua eden bir fatiha okuyan bizdendir,onlar denizde bogulmasın fakirlik görmesinler öldüğünü bilsinler ölmeden önce haber versinler imanlarını kurtarmadan ölmesinler diye niyaz eder.özellikle bu dünyaya ait gibi görülsede denizde bogulmak fakirlik gibi.acaba bu dua nın baska bir anlamımı vardır yoksa o deniz küfür denizimidir.

Yanıt

Aleykümselam. Aziz Mahmud hüdayi babanın kerametleri günümüze kadar gelmiştir o duası zamanımızdada geçerlidir. ziyaret edin Kuran okuyun. o deniz küfür denizi değildir.

 

zikir

Soru

SELAMUN ALEYKÜM HOCAM.HADİSİ ŞERİF PAYLAŞMAK İSTEDİM;
Zikrullah dil ile olur, sonra kalbe iner yerleşir, oradan da azalara yayılır. Vücud zikir olur, o zikredeni görenin aklına Allah gelir. Zikreden zikrin anahtarı olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki "İnsanlar arasında zikir anahtarları var dır. Onlarda Allah'ın zikrini gördüklerinde hemen zikrederler."(Taberani)

Gerçek anlamıyla yüce Allah'ı zikreden bir kimse O'nun zikriyle birlikte her şeyi unutur. Allah da onun her şeyini koruma altına alır ve Allah onun için her şeyin be deli olur. Zikreden için alanda satanda Allah olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurdu: “Gafiller ara sında Allah'ı zikreden kişi, harpten kaçanların arkasında savaşan kimse gibidir. Gafiller için de Allah'ı hatırlayıp zikreden kişi, kuru ağaçta yeşil bir dal gibidir. Gafiller içinde Allah'ı zik reden, karanlık evdeki lamba gibidir. Gafiller içinde Allah'ı zikredene Allah, daha ölmeden cennetteki yerini gösterir. Gafiller içinde Al lah'ı zikreden her fasih ve a'cem sayısınca Al lah onu bağışlar'." (Malik)

HOCAM İNSAN BİR NEVİ ZİKRİN ANAHTARI OLUYOR DEĞİLMİ HADİSE GÖRE?

Yanıt

Aleykümselam. Zikrin anahtarı kalp dir. kalbi zikre alıştırırsan hadisteki gibi zuhur eder

 

isra suresinden bir ayet

Soru

selamunaleykum değerli büyüğüm size iki tane sorum olacaktı
1: bugün kuranda isra suresine geldim ve 58. ayetin mealinde şöyle diyordu " ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edecek veya çetin bir şekilde azaplandıracağız, bu kitapta (levhi mahfuz ) yazılıdır". hocam o zaman günümüzdeki depremler bunun bir şekli midir?

2: değerli büyüğüm zaman zaman size gelen mürşid sorularını cevaplandırıyorsunuz şöyle oluyor bazı cevaplarınız bu zamanda böyle mürşid yok veya bu zamanda gerçek bir şeyh veya mürşid yok gibi... inanın birazcık üzülüyor ve endişe ediyor gibiyim çünkü bu zamanda bir mürşide intisap eden bizler ne olacağız mürşidimizi seviyoruz ve seyyid olduğu için de ayrıcı baştacı etmek istiyoruz... buna bir açıklık getirirseniz çok sevineceğim hürmet eder ellerinizden öperim

Yanıt

Aleykümselam. Kuran-ı Kerim her asır her yıl herzaman için geçerlidir.dolayısıyla ısra - 58 de bildirlen bu zamanımız içinde geçerlidir.

 

Mürşit konusuna gelince. elbette zamanımızda evliyalar ve seyyidler vardır hepsinede sonsuz saygımız ve sevgimiz var. benim sözüm yanlış anlaşılıyor. çünkü Mürşidin anlamı az biliniyor. Mürşid ile evliya karıştırılıyor. her evliya yada seyyid mürşid değildir. evliyaların çoğu talebe yetiştirmez. başka görevleri vardır. Mürşid; Peygamber Efendimizin batın ve zahir ilim mirasına sahip olup, talebesini batın zahir ilimlerde irşad eden ve talebesinin hal ve hareketlerini, manen ilerlemesini takip eden, Huzuru Peygamberde talebelerinden mesul olan ve mesuliyetini bilen, elinden dilinden halinden nazarından insanların nasiplendiği Alim anlamındadır.

 

sarık

Soru

Selamun Aleyküm Hocam. Hocam Peygamberimiz(s.a.v) sarığı o günkü adetlerden dolayımı takıyordu, yoksa islamiyetin bir gereğimi. Sarıkla namaz kılmanın daha faziletli olduğunu söyleyenler var. Böyle ise  Hikmeti Nedir.
Allah (c.c) her halinizden razı olsun.

Yanıt

Aleykümselam. Sarığı birçok Peygamber başında taşımıştır. bedir savaşına İştirak eden Cebrail as nin de başında sarık olduğu hadislerde mevcuttur. Ancak sarığı taşımanın büyük mesuliyeti vardır. Sarıklı bir kimsenin her hareketi konuşması örnek olmalıdır. ağırbaşlı ve alim olmalıdır. sarık kişideki ilmin vakarın işaretidir.

 

Araf-155

Soru

 

 

(Allah, Musa'ya kırk gece ibadetten sonra buluşma va'detmiş ve kavminden yetmiş kişiyi de seçip o huzura getirmesini emretmişti). Musa, bizimle buluşma vakti için kavminden yetmiş adam seçti (huzura getirdi. Gelenler, Musa ile Allah arasındaki o yüce konuşmayı işitmekle yetinmeyip Allah'ı açıkça görmedikçe inanmayacaklarını söylediler. Bunun üzerine) onları sarsıntı yakalayınca (Musa) dedi ki: "Rabbim, dileseydin bunları da beni de daha önce helak ederdin. İçimizden bazı beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi helak mı edeceksin? Bu (iş), senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini şaşırtırsın, dilediğine yol gösterirsin. Sen bizim velimizsin, bizi bağışla, bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin!"

Hocam Allahın Selamı üzerinize olsun şunu sormak istiyordum.Hz Musa ile seçilen 70 kişi tevbe için bir buluşma yerine gidiyorlar.Burayı siz açıklamıştınız Allah'ın izniyle.Bu yetmiş kişiden soyu günümüze kadar uzanan varmıdır acaba.

Yanıt

Aleykümselam. Olabilir. bu kişilerin tek tek soyunun devam edip etmediğini bilmiyorum

 

ergenlik

Soru

Selamün Aleyküm Hocam. Kişi Çocukluktan Çıkıp ergenlik durumuna gelince dinde mesul oluyor. Bundan önceki günahlar kişinin amel defterine girmiyor. Batıni Olarak Neler oluyor, açıklayabilirmisiniz. Allah her anınızdan razı olsun.

Yanıt

Aleykümselam. İnsan yüksek yaratılıştan ve nur bedenden sonra Alak alemnini yaşayıp, Fizik beden alması ilk Esfeli safiline inmesidir. bulüğ çağına kadar mesul değildir.Ancak buluğdan itibaren İnsanın Rahmani yolu seçmesi lazımdır. seçmediği takdirde esfeli safilinin aşağılarına inmeye devam eder. günah orada başlar. yasaklanan halleri yapmaya başlar.taki tövbe edip İnsanı kamil omaya giden islam yoluna girene kadar mesuldur.

 

RAHMAN süresi

Soru

SELAMÜN ALEYKÜM CAFER HOCAM,

RAHMAN süresi 13. ayetten 77.  ayete kadar  "Fe Bi Eyyi Alai Rabbiküma Tükezziban" ayeti 31 defa tekrar etmekte.

bu ayetin ledüni anlamini açıklarmısınız ve bu kadar çok tekrar edilmesinin hikmeti nedir.

Allah ümmeti muhammedin çogalmasini ve kendimize gelmemizi nasip etsin.

Yanıt

Aleykümselam. Rahman suresi yakında çıkacak kitabımda detaylı olarak açıklanmıştır. Rahman suresinde Allahu teala ilk yaratılıştan başlayıp yerleri gökleri nasıl dizayn ettiğini ve bu muhteşem yaratışını bizlere nurun alanur bedende iken gösterip anlattığını hatırlatan bir suredir. bu sebeple  Allahu Teala bu surede diyorki; " Ben sizlere bu yarattıklarımı gösterdim ve halen onları bilmektesiniz bu halleri bilirken Rabbinizin size Elest aleminde öğretip gösterdiklerini zahir alemde nasıl görmezsiniz ve idrak etmezsiniz?" İşte bu ayetlerin arkasında tekrar tekrar o ayeti vermesi yaratılışı bize an be an hatırlatmasıdır.

 

Müddessir Süresi

Soru

Değerli Hocam Müddessir Süresi 30,31 Ayetlerinin Ledünni Manasını Açıklarmısınız.

Yanıt

Bazı ayetlere tek tek ledünni mana verilebilir. ancak Müddessir suresinin 30,31 ayetlerinin tam anlaşılabilmesi için surenin tamamına mela vermek lazımdır. önümüzdeki günlerde Müddessir suresini manasını sitede yayınlayacağım bekleyin lütfen

 

Intiharin cezasi

Soru

Selamün Aleyküm Cafer Hocam,

size önemli bir konuyu sormak istiyorum. Intiharin cezasi nedir? Intihar edenin Ahiretteki bulacagi sey nedir? Ebedi Cehenneme mahkum olur mu? Iman gider mi?

Yanıt

Aleykümselam. İntiharı Allahu teala kesinlikle yasaklamıştır. İntihar eden dinden çıkar, Allaha asi gelenlerle birlikte haşredilir. ehli cehennemdir.

 

abdest

Soru

Selamun aleyküm hocam. Normal Abdest te ve gusul abdestinde alınca ve bozuluınca batıni olarak neler oluyor, örneğin abdestli iken kuran okunabiliyor, abdestsizken okunamıyor.

Yanıt

Aleykümselam. Peygamber efendimiz; "Abdest müminin zırhıdır" buyurur. bir başka hadistede "silahıdır" der. Abdest vücud daki  manevi enerjiyi düzene sokar hazır hale getirir.bu manevi enerji. Enerji bedenden yansır. İnsanın idraki daha açık olur. çünkü vucuda dışardan tesir eden statik enerjiler abdetsle nötr lenir. sıfırlanır.  vücuddaki asıl enerji hazır hale gelir. Bu asıl enerji İnsanı cinlerin enerjisinden nazardan korur. haliyle İnsan ibadet halindeyken yada Kuran okurken dış dan gelecek kötü enerjilerin tesirinden korunmuş olur. bu sebeple büyüklerimiz abdestli gezmemizi tavsiye etmişlerdir.

 

işaret

Soru

SELAMUN ALEYKUM.Cabir b. Semure(r.a)'dan rivayet olan  '''' Resulullahı(s.a.v.) 'Müslümanlardan bir topluluk,  ''beyaz saray''daki kisra hanedanının hazinesini mutlaka feth edecektir. '(muslım) diye buyururken işittim.Hocam burda iran'ın tekrar fethine ve beyaz saray cümlesi ilede amerikanın fethine işaret varmıdır.ALLAH razı olsun.

Yanıt

Aleykümselam. O fetih Peygamber Efendimizden sonra gerçekleşmiştir.

 

KÂİNATTAKİ-ÂDEMOĞULLARI-UFOLAR

Soru

KÂİNATTAKİ-ÂDEMOĞULLARI-UFOLAR 

Selamün aleyküm.Hocam ilgili yazınızda 103 element keşfedilmiştir keşfedilecek 11 element ile toplam 114 element olacak yazmışsınız.Sanırım bir yanlışlık var.Çünkü şuanda bilinen 118 element var.Bu sayfadaki hatayı lütfen düzeltir misiniz?(şayet hatalı ise doğru ise bu fark neden kaynaklanıyor?)

Yanıt

Aleykümselam. Kardeşim bu sorunu bir defa cevapladım. 114 ANA element vardır . sizin 118 element dediğiniz laboratuvarlarda iki veya daha fazla asal elementin etkileşiminden elde edilen yapay elementlerdir. hatta bunların sayısı nerdeyse 200 e yaklaşmıştır. şu anda keşfedilen asal elementlerin sayısı 109 olarak biliniyor. ben o kitabı yazdığımda 103 element biliniyordu.  teknik hergün gelişiyor. ASAL ve YAPAY elementleri birbirine karıştırmışsınız.

 

lütuf

Soru

S.A. Sıkça Allah(c.c.)düşünmek zikre girermi

2)namazda secde ederken ferhlık hissediyor daha fazla secdede kalmak istiyorum bu nedendir

3)başka dine mensup olup,islamiyetle tanışmadan  araştırmayan insanla,ibadetlerini sorgusuz ,Rabbim emrettiği için yerine getirmeye çalışan müslüman arasındaki fark Allahın lütfumudur.S.A.

Yanıt

Aleykümselam. Allahın tecellilerini düşünmek tefekküre girer. secdedeki ferahlık Allaha manen yakın olduğunuzdandır. Allah dilediğini yapar dilediğine lütfeder evet bu lütuf Allah tandır.

 

hz. Eyüp

Soru

ALLAHIN SELAMI SİZİN VE BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN ÜZERİNE OLSUN CAFER HOCAM.HAKAN ABİ İLE YAPTIĞINIZ BİR PROĞRAMDA,İNSANLARIN YAPISININ CİNLERDEN ÜSTÜN OLDUĞUNU,BU SEBEPLE CİNLERİN İNSANLARA ZARAR VEREMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİNİZ.KURANI KERİM DE EYÜP  AS. ŞEYTANLARIN KENDİSİNE ZARAR VERDİĞİNİ SÖYLÜYOR.[RABBİ ENNİY MESSANİYEŞŞEYTANİ BİNUSBİN VE AZAB.]BUNUN HİKMETİ NEDİR?

Yanıt

Aleykümselam Her Peygamberin bir Peygamberlik diyeti vardır. Hz. Peygamber Efendimizin diyeti Hz. Hüseyinin hunharca şehid edilmesidir. hz. Eyyübün diyeti kendi vücudunun 20 yıl hastalığa tabi tutulmasıdır. Bu hastalığı Şeytanın Allaha "Eyyübe hastalık versen sana asi olur sabredemez" iddiasının sebebiyle düçar olmuştur ve hz.Eyyüb hastalığına sabredip şeytana galip gelmiştir. hz. Eyyübün vücuduna cinlerin tasallutu söz konusu değildir. Cin başka şeytan başkadır. Nitekim cinlerden İman edenlerde vardır şeytandan iman eden yoktur.

 

kuran

Soru

selamunaleyküm hocam....bugün bir çok kuran mealinin surelerin iniş sırasına göre olmamasının sebebi nedir....bu özellik allahın kanununa aykırı değil midir....yüce kitabın ayetlerinin sırasında bile anlam aramak gerekmez mi?
muhammet nur doğan ın kuran mealini tavsiye eder misiniz? ayetlerin iniş sırasına göre kuran ı kerim almak istiyorum...........
selam ve dua ile

Yanıt

Aleykümselam. Kuranda önemliolan içeriğindeki ilimleri öğrenip tatbik etmektir. Ayetler sırasına göre inmemiştir. Mesela bir surenin bir kısmı Mekkede bir kısmı Medinede inmiştir. bu hal sıralamada yanlışlık var anlamına gelmez. Peygamber Efendimiz okurken hem nüzul sırasına göre hem diziliş sırasına göre okumuştur. hz. Osman zamanında Kuranı Kerim en uzun sureden en kısa sureye göre tertib edilmiştir. bunda bir mesuliyet yoktur. isteyene piyasada nüzul sırasına göre de tertip edilmiş meal var.

 

çörekotu ve bir alamet

Soru

selamun aleykum cafer hocam 2 sorum var çörekotu ile ilgili hadisi şerifte şunda ölümden başka her derde deva vardır buyuruluyor bu hadis sahih hadis midir ? çörekotunun faydası hikmeti nedir?  islam aleminin çörekotu üzerine daha fazla eğilmesi araştırma yapması gerekmez miydi ?  diğer sorum kölenin efendisini doğurması hadisesi  hocam şimdi  zengin çiftler başka kadına çocuklarını doğurtuyorlar (taşıyıcı annelik)  doğuruncada para verip çocuğu alıyorlar  bir anlamda yanlarındaki hizmetçi köle efendisini doğuruyor dolayısıyla bu alamet gerçekleşmiştir diyebilir miyiz ? umarım yanıtlarsınız ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN HOCAM

Yanıt

Aleykümselam. Peygamber Efendimiz "Karaotu yiyiniz onda sayısız şifa vardır" mealindeki hadisi sahihdir. kanser dahil akciğer vs hastalıklara iyi geldiği söylenir. İslam alemi birbirini yemekten bilimsel araştırmaya fırsat bulamıyor. Birbirlerine kin ve hased dururken bunlara ne lüzum var.

Diğer hadisteki tesbitiniz doğrudur.

 

nefs ve ruh

Soru

Selamunaleyküm Hocam. cehennemde yanan bir nefsin dünya hayatında bağlı olduğu ruh o sırada ne yapar? insan ruhla mıdır nefsle midir? nefsin çektiği acıyı hisseder mi?
birde namazda okuduğumuz arapça surelerin anlamlarını bilmemek namazı nasıl etkiler? dosdoğu kılmış olur muyuz? dosdoğru olanın tarifi nasıldır? burda arapçanın dil olarak üstünlüğü mü vardır? yaratılmış şeylerde iç içe geçmiş tesbihlerde arapça mıdır? Allah razı olsun hocam.

Yanıt

Aleykümselam. Cehennemde yanan bedene Ruh hayat vermeye devam eder ancak Ruh acı ve azap hissetmez. azabı hisseden nefs dir.

Namazda anlamını bilmesenizde sureleri orijinal şeklinde okuyun. meallerini de öğrenin

 

ZİHİN VE ZİKİR

Soru

SELAMÜN ALEYKÜM,
ÇALIŞMALARINIZI TAKDİRLE TAKİB EDİYORUM.MERAK ETTİĞİM KONU;ZİHİNLE ZİKİR YAPMANIN HÜKMÜ NEDİR?
SELAMLAR..

Yanıt

Aleykümselam. Zihinle zikir dediğiniz kalben zikir dir. kalbi zikrin etkilerini kitabımızda yazdık size bir kitabımızdan bir pasaj veriyorum.

 

"vücudun zikre alışmasından sonra otomatik olarak D.N.A. lardaki bilgilerin beyne taşınmasıdır. Allah bilmediğimizi bize böyle öğretir. Beyindeki kullandığımız bilgi arttıkça enerji ve ışık bedenlerimizi kullanacağımız bilgiler de kendilerine ait hücrelere yerleşirler. İnsan gönülde veya dilde bir defa “Allah” derse bu tesbihat vücutta frekans haline dönüşür. Bu frekans taşıyıcı frekanstır. Ve doğruca gönülden (kalpten) D.N.A. lara iner. D.N.A. lardan aldığı bilgiyi beyne götürerek o bilgiye  ait hücrelere yerleştirirler. Ve aynı frekans kalbe gelerek kalpte tekrarlanır. Ve tekrar bilgi yüklenmek üzere D.N.A. ya iner. Bu devinim, insan zikrine devam ettiği sürece devam eder. Bu olay tıpkı bir su değirmeninin dereden aldığı suyu değirmenin oluğuna aktarması gibidir. Oluğa aktarılan suyun değirmen taşını harekete geçirdiği gibi D.N.A. lardan beyne yüklenen bilgiler de enerji vücudu harekete geçirir."

 

 

Nefs

Soru

hocam ruh ölmez nefs ölür dediniz birde ruh azap çekmez demiştiniz. o zaman cehennemde yanacak olan şey nedir?

Yanıt

Cehennemde Nefs ve nefsin yüklendiği yeni beden yanar.

 

DİNAZORLAR

Soru

SELAMUN ALEYKÜM HOCAM.BENİM MERAKIMI MAZUR GÖRÜN VE SORUMU SAYGISIZLIK VE EDEPSİZLİK OLARAK ALGILAMAYIN SADECE ESKIDEN KALAN ÇÖZEMEDDİĞİM BİR MERAKTIR.HOCAM BİLİRİZ Kİ HAYVANLAR İNSANLARIN HİZMETİNE SUNULMUS YARADAN TARAFINDAN.PEKİ DİNOZORLARIN YARATILIŞI VE ANİDEN YOKOLUŞUNDAKİ HİKMETİ ÇÖZEMEDİM ONLARIN GÖREVİ NE İDİ BELLİKİ İNSANLARIN HİZMETİ DEĞİL.BİRDE HOCAM PEK İÇERİĞİ BİLİNMEYEN KARANLIK ÇAĞDA OLANLAR HAKKINDA MALUMATINIZ VARMIDIR HAYIRLI GECELER

Yanıt

Aleykümselam. Dinozorlar bugün insanlığın hizmetindedir. dirisini görmedik ama ölüsü milyon yıllarca torak altında kalıp petrol olarak dönmüştür. ve dinozorlar aniden yok olmamıştır. zamanla yok olmuştur.

 

karanlık dönemdiye birşey yoktur bilinmeyen dönemler vardır. yakında o tarihlerde olanlarda bilinir İnşaallah

 

uzaydaki insan kardeşlerimiz yazınız

Soru

SELAMÜN ALEYKÜM HOCAM... İlgili yazınızda 114 element vardır diyorsunuz.İncelediğim farklı peryodik tablolarda 118 element olduğu görülüyor.Buradaki inceliği açıklar mısınız? 
Teşekkür ederim. 
......................................... 
BİOELEKTRONİK; hücreler ve bu hücreleri besleyen özel sıvılarla çalışırlar. Gemilerde bizim dünyamızda henüz keşfedilmemiş elementlerin alaşımlarından yapılmıştır, dünyada 114 element vardır tahminim 103 element keşfedilmiş, 11 Element keşfedilmeyi bekliyor, bu elementlerin yaratılışının altı aşamasındaki oluşumunda bulunan Allah’ın (cc) esma sayısı az olduğu için kolayca maddeden ışığa, ışıktan maddeye geçebilme özelliği vardır ayrıca çok hafif ve dayanıklıdır. Bu gemiler semada sabit durma, ani hareket etme özelliklerini ise gezegenlerin üzerindeki çekim güçlerini azaltıp çoğaltarak yaparlar bu hareketleri kısa mesafelerde uygularlar ışık yılı gibi uzun mesafeleri tayyi mekânla alırlar! 

CAFER İSKENDEROĞLU

Yanıt

Aleykümselam. Benim bahsettiğim doğada bulunan saf elementlerdir. bunlar enson 103 olarak biliniyordu. şimdi bilinen 109 olması lazım. sizin dediğiniz laboratuvarlarda elementlerin alaşımından elde edilen lerdir. doğal element değildir. kainatta 114 ANA element vardır.

 

seri ilimler

Soru

selamun aleyküm hocam seri ilimler demisiniz nedir seri ilim?
ayrica hocam benim merak etigim bir konu var insanin beyni ? hocam insan beyninin tamamini neden kulanamaz ?  bazi yeteneklere sahip olan insanlar mesela 7,8 basamakli rakamlari hesaplamalari yada gördükleri bir yeri en kücük detayina kadar resmini cizmeleri daha bir sürü sey ama bize göre basit olan sag ve sol ayrimi yada ayakkabimizin iplerini baglamak gibi basit seyleri yapamiyorlar ve nasil yaptiklarinida anlatamiyorlar nedendir acaba bu konuda bir bilginiz varmi hocam?

Yanıt

Alleykümselam. Sorunuza cevap olarak kitabımızdan bir bölüm veriyorum.

 

İnsanın dünyaya indirilişini anlatırken ilk yaratılıştaki yüksek bilgilerini ve ilmini Allah (c.c.) almamış ve insanın D.N.A. larına frekanslar halinde yerleştirmiştir. Bu konuyu önceki sayfalarda anlatmıştık. Yani insanlar aşağıların aşağısına indirilirken bu bilgiler kendileriyle beraber dünyadaki imtihanlarında hatırlayıp kullanmaları için insanın fiziksel varlığında frekanslar halinde bırakılmıştır. Zaten Allah (c.c.) verdiğini geri almaz. O ganidir. Zikir öyle bir anahtardır ki D.N.A. lardaki bilgiyi beyin hücrelerine taşır. Aynı zamanda gönül dediğimiz manevi kalbe yerleştirir. İnsan esfel-i safiline indiğinde beyin ve gönülde kalan bilgi sadece dünya hayatını sürdürebilmesi için gerekli cüzi bilgidir. Şükürler olsun ki Allah (c.c.) fiziksel bedende bıraktığı bu azıcık bilgiyle beraber insana öğrenme isteğini de lutfetmiştir. Normal insan beyninin çok cüzi kısmında biriken çok cüzi bilgileri kullanır. İnsan beynindeki bilgilerin kapasitesi beyne göre en fazla %10-12 lik yer kaplar.bunu şöyle bir misalle anlatalım; insan beyni milyarlarca hücreden oluşur. Her hücre görevini yerine getirmek için ayrı ayrı bilgilere ihtiyaç duyar. Ancak esfel-i safilindeki insanlarda çok az beyin hücresi bilgiyle doludur. Milyarlarca odalı bir bina düşünün, bu binanın sadece 10-12 bin odası dolu olsun, bugünkü insanın beyninin durumu da buna benzer. Bu demektir ki insan beyninin ancak %10-12 lik bölümünü kullanabiliyor. Onun için insanın enerji ve ışık bedenlerine kumanda veren beyin hücrelerinin olduğu bölümler tamamen  boştur. İnsan bu bilgilerden yoksun olduğu için bu yeteneklerini fark edemeyip enerji ve ışık bedenlerini kullanamıyor.

 

İnsan bir araba veya uçak kullanabilmek için aylarca eğitim alıp beyninin o işlerle ilgili kısmına bu bilgileri yerleştirebiliyor. İnsan beyninin ve gönlünün boş kalan kısmını gerekli bilgilerle ve ilimle doldurdukça manevi derecesi de yükselir ve öyle bir noktaya gelir ki; tekamül etmiş (insan-ı kamil) olur. İşte bu insan dünyada ve ahirette hürdür ve mutludur. Allah’ın kendisine ihsan ettiği bütün yeteneklerini kullanabilme ehliyetini almış kişidir. Bu noktaya ulaşmış insanların harika hallerini ve yeteneklerini ilerleyen sayfalarda çeşitli örneklerle anlatacağız. Bu noktaya ulaşmak için yukarıda anlattığımız gibi D.N.A. lardaki bilgileri zikirle beyne aktarmak gerekir.

 

Rahman suresi

Soru

Esselamualeyküm ve rahmetullahü ve berekatühu 

Hocam sorularımızı büyük bir hassasiyetle takip edip cevapladığınız için Allah sizden razı olsun 

Benim sorum Rahman suresi üzerine: 
Alemlerin Rabbi Allah Kur'an ' da bizlere 
"Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyn", yani iki doğunun ve iki battının Rabbi derken ne anlatmak istiyor. 

Hangi iki doğu ve batı ? 

Şimdiden teşekkür ederim

Yanıt

Aleykümselam. Allah razı olsun. beklediğim böyle soruları cevaplamak bana büyük haz veriyor.

 

bu konuyu yeni çıkacak kitabımada aldım Rahman suresinin tamamının yeni yorumu var. yakında çıkacak İnşallah. bu ayette iki değil çok batı ve doğu anlatılmıştır. birkaç örnek vereyim.

 

İKİ DOĞUNUN İKİ BATININ RABBİ   =    Ama da zuhur ilk doğudur, nurun ala nur bedenden Alaka gelmek ilk batıdır, Alaktan, Fizik bedene gelmek ikinci doğudur. fizik bedenin ölmesi ikinci batıdır. ilmel yakin bir başka doğudur. ilmel yakinden geçmek diğer batıdır. aynel yakında doğmak doğuların biridir. aynel yakında batmak (kaybolmak) başka batıdır. hakkel yakın ayrı bir doğudur, hakkel yakından bedene dönmek  başka batıdır. ayetleri nefislerde görmek ayrı bir doğudur. nefsten geçmek diğer batıdır. ayetleri ufuklarda görmek ayrı bir doğudur. afaktan dönüp nefsi iman ettirmek başka batıdır. biraz şiirsel oldu ama kusura bakmayın böyle yüzlerce doğu ve batı var. kimi zahiri kimiside batinidir. ALLAHU TEALA BİZE BÜTÜN DOĞULARIN RABBİ SIFATIYLA TECELLİ ETSİN.

 

"hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, hem de tüm doğuların Rabbidir" SAFFAT -5.

 

Fıkıh ve Tasavvuf

Soru

Değerli Hocam Fıkıh ve Tasavvuf İlmine Bakış Açınız Nedir? İlim İsteyen Bir Kişi Bunlardan Hangisine Öncelik vermelidir.

Yanıt

Şeri ilimleri bilmeyenin tasavvuf öğrenmesi doğru değildir. şeri ilimler islamın temelidir.tasavvuf bu temelin üstüne inşa edilir. ancak ikisini bir arada öğrenmek de caizdir.

 

kuran

Soru

Selamün Aleyküm Seyyid CAfer Hocam. Hürmetler eder ellerinizden öperim. sorum; gece uyumadan önce uzanmis bir vaziyette abdestli cep telefonumun kulakligindan Kuran i kerim meali dinleyebilir miyim? yaklasik bir senedir dinliyorum, cok da faydasini gördüm, Ancak yinede vicdanimin sesi bir bilene sor diyor, umarim bir hata yapmamisimdir, cevaplarsaniz sevinirim. Rabbim yardimciniz olsun

Yanıt

Aleykümselam. Allahu Teala; " Beni ayaktayken, otururken, yatarken zikredin" buyuruyor. Kuran dinlemek aynı zamanda bir manada zikirdir. dinleyebilirsiniz.

 

tefekkür

Soru

selamün aleyküm hocam. Nasıl tefekkür etmeliyiz çünkü bir konuyu düşününce kafamdan sadece sorular geçiyor.Değerli ağabeyim teffekkür için ilim gerekli değil mi? Allah razı olsun sizden. Bizleri taklit değil gerçek islamı tanııttığınız için...

Yanıt

Aleykümselam. Peygamber Efendimiz buyuruyorki; " Bir saatlik tefekkür, yetmiş yıllık nafile ibadetten eftaldir" yani iyiydir.

 

gafiler nedemek

Soru

selamun aleyküm hocam gafil nedemek bir arkadasimiz örnek vermis gafiler arasinda allahi anan dünyada cenneti görür diye yani l her ortamda gönül rahatligiyla allahi anmamizda bir mahsur yokmudur demek yani hocam gafil nedemek ona göre üzerinde düsünücemde

Yanıt

Aleykümselam. GAFİL; Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan. Haberi olmayan, ihtiyatsız, başına geleceği önceden düşünmeyen. Allah'ı unutan. Kendi gayr-ı meşru zevkine dalan. anlamındadır.

 

yani böyle İnsanlar gibi olmayıp Allahı ananlardan olmalıdır.

 

haz duyduğunuz sorular..

Soru

Selamünaleyküm değerli Hocam, 
Aşağıdaki ifade size ait: 
"Aleykümselam. Allah razı olsun. beklediğim böyle soruları cevaplamak bana büyük haz veriyor." 
Bu ifadeyi iki doğunun ve iki batının rabbi nedir sorusu üzerine yazmışsınız. Halbuki bu soru bir-iki hafta önce de sorulmuştu ve siz buna daha zaman var deyip geçirtirmiştiniz, şimdiki soruya ise cevaplamaktan haz duyacağınızı söylüyorsunuz. Anladığım kadarıyla bazı özellikle cevap vermeyi istediğiniz geniş açılımı olan soruları akıl edip size yöneltmemiz size daha çok haz veriyor. 
O halde size açılımının çok geniş olduğunu düşündüğüm ve fakat sizin 'daha zamanı var' demenizden çekindiğim bir soru yöneltmek istiyorum. Umarım bunu da cevaplamaktan haz duyarsınız. Soruma gelince: 
"Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim!" hadis-i kudsi'sinde Allah(cc),zat-ı şeriflerini kime bildirmek istedi? Öyle sanıyorum ki burada büyük bir sır var..Allah sizden razı olsun..

Yanıt

Aleykümselam. Allah sizden razı olsun . dediğiniz doğrudur. bir hafta önce o soruyu yeni kitabımda daha geniş okusunlar diye cevaplamamıştım. ama ikinci defa sorulunca cevapladım. sorunuz için çok teşekkür ederim gerçekten bu soruları cevaplamak bana haz veriyor. cevabına gelince;

 

O gizli hazine Ama halindeki İLAH dır. ve sonsuz varlığındaki sayısız isimlerini aşk ile sevip biraraya cem edip özel bilinç veriyor. o bilinci defalarca övüp Muhammed isminde topluyor ona bildiriyor hazineyi. İlah ile Muhammed arasındaki aşk o kadar şiddetleniyorki İLAH zatından zatına tecelli ediyor Nuru Muhammediyi yaratıyor. ve onu Kainatta kendine Halife seçiyor onun nurundan diğer varlıkları ve İnsanları yaratıyor. " ben sana bildirdim gizli hazine halimi sende kainata içindekilere ve İnsanlara bildir diyor"

 

Kısaca sırrı budur

 

Teşekkür

Soru

Selamün aleyküm hocam...

Allah Sİzden Razı olsun .Gerçekten farklısınız biliyorsunuz ve allah bin kere razı olsun ki öğretiyorsunuz.Rabbime şükürler olsun ki sizi nasip etti..

Sorulara verdiğiniz cevapları yazılarınızı okuyunca ,sohbetlerinizi izleyince ALLAHÜEKBER diyorum

fakat halen buna rağmen bazen görüyorum ki kendini bilmez avam takımından insanlar arada çıkıyor..

çok sabırlı çok alçak gönüllüsünüz..

Sizi çok seviyorum.. Allaha emanet olun..

Yanıt

Aleykümselam. O sizin teveccühünüz.Allah razı olsun

 

hadisler ve ledun ilmi

Soru

SELAMUN ALEYKUM HOCAM İZNİNİZLE BİR KAÇ HADİS YORUMUNUZU RİCA EDECEĞİM;

Benim Cenâb-ı Hak ile öyle anlarım olur ki, onlara ne bir mukarreb melek ne de herhangi bir peygamber vâkıf olamaz.” (Münâvî, Feyzü’l-Kadir, IV,) BURADA KASTEDİLEN ANLAR ALLAHIN HUZURUNDA BULUNDUĞU ANLARMIDIR?

Ben, Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’den iki kap (dolusu ilim) belledim. Bunlardan birini halka yaydım. Ötekine gelince, şâyet onu yaymış olsaydım şu boynum kesilirdi.” (Buhârî, İlim, 42) HOCAM BU HADİSTE İSE LEDUN İLMİMİ İKİNCİ İLİM OLAN?İDAMI İSE İLMİ ANLAYAMADIKLARI İÇİN HALLAÇI MANSUR GİBİ İDAM EDİLMESİ.BUZAMANDA DAHİ İBNİ ARABİ VE A.GEYLANİYİ HAŞA KÜFÜRDE ŞİRKTE GÖRENLERDE VAR.
BİRDE HOCAM BİLİMDE İLİMDE SORU SORULMASI ESASTIR ARAŞTIRMAK SORGULAMAK AMA LEDUNİ İLİMDE BU TAM TERSİ SANIRIM.ÇÜNKÜ KURANDA HIZIR KISSASINA BAKACAK OLURSAK BU İLİM SAHİBİNİ SORGULAMAK BU İLİMDE SORU TEREDDÜT ACABA OLMAZ.ÇÜNKÜ HZ HIZIR BİR ÇOCUGU ÖLDÜRDÜ.MUSA A.S KIZDI AMA BELLİ OLDUKİ O COCUK BÜYÜSE BÜYÜK BİR ZALİM OLACAKTI...

Yanıt

Aleykümselam. Peygamber Efendimizin Miracı bir defa olmamıştır. miraçta AMA yaPeygamber Efendimizden başkası gark olmamıştır. mukarrebun melekler dahil. işte Peygamberler peygamberi ilk miracından sonra sık sık mirac etmiştir.hadiste anlatılan bu halidir.

 

Ebu Hureyre hz. lerinin yaymadığı ilim, İlmi ledünün derinlikleri dir. Ancak ehline derinlikleri açılır. avam ilk açtığımız sayfaları dahi anlamıyor derinini nasıl anlasın.Dediğin gibi ledün ilminin derinliklerine Hz. musa dahi itiraz etti. İlmi ledünle konuşanlar sonradan anlaşılır.

 

Lain şeytanın Açıklamaları

Soru

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühu güzel hocam; her ne kadar sizinle bu güzel internet saifesinden görüşüyorsak da sizi Amcam gibi seviyorum.
Konuya geçeyim; Güzel hocamız Seyyid Ahmet Turan Hazretlerinin Sitesinden ulaştığım Seytanin_Hileleri dosyasında geçen;
4. Benim için bir okuma kitabı vermesini istedim. Şiirleri bana okuma kitabı olarak verdi.
5. İstedim ki; bir ezan vere , Mezmurları verdi.
Hocam bunları okuduktan sonra çok şaşırdım? ki Münacaat'lar, Naat-ı Şerifler var; bu şiir türleri sahih değil mi?
Ayrıca çok güzel İlahiler var Mehter Marşlarımız insan dinleyince kendinde bir fazilet duyuyor; acaba bu fazilet değil de vesvese midir?
İlginize göre Allah razı olsun hocam Allah cümlemizi Huzur-u Peygamber'de görev yapan Salih kullarından eylesin Allah'a emanet olun...

Yanıt

Aleykümselam. Burada kastedilen boş malayani şiirlerdir. Allahı ve Resulunu metheden şiirler bunun dışındadır.

 

elestte secde

Soru

Selamümaleyküm hocam elest aleminde secdenler veya etmeyenler kendi iradeleri ilemi yaptılar.Saygılarımla selamünaleyküm

Yanıt

Aleykümselam. Kainatta yaratılmış olan her varlık ve yaratılacak olanların hepsinin Bilgisi Allah katındadır. İnsanlar nur alemde yaratılmadan önce kimin secde edip eymeyeceği Allahın bilgisi dahilindedir. Allahu Teala kimin secde edeceğini İrade buyurmuşsa o secde etmiştir.

 

kabe

Soru

Hocam selamunaleykum....

Kabeyi tavaf etmedeki mana nedir hocam??

Yanıt

Aleykümselam. Kabenin hakikatı Kürsiye bağlıdır. kainat kürsiyi tavaf eder. Dünyadaki müslümanlarda Kürsiye bağlı kabeyi tavaf eder. bu hakikatı bilerek Hac eden gerçek manada günahlardan temizlenir.

 

rüya alemi

Soru

Selamünaleyküm Hocam rüyayı hangi bedende görürüz bazıları gerçek gibi
ALLAH a emanet olun

Yanıt

. Aleykümselam. Rüyayı görüp yaşayan Ruhtur. Ruhtan İnsanın levhi mahfuzuna kaydedilir.

 
 

İbadetlerle ilgili

Soru

Esselamın aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühû sevgili hocam.
Hocam dost meclisinde; samimi bir ortamda bazı güzel kardeşilerimizi İbadetlere ilgilendirmek, onları da ibadete sevk etmek için sevabımızı anlatmak; kendimizden örnek vermek ibadetimizin sevabını kaçırır mı?
Bir de hocam ilim öğrenmek için; Allah'ın rızasını kazanmak yeterli olur mu? Cahil yatıp alim kalkmak gerçekten de mümkün mü?
Allah (c.c.) sizden razı olsun, inşaAllah arkadaşlarımızı ailelerimizi akrabalarımızı sizin o güzel ilminizle tanıştırıyoruz ellerinizden öperim...

Yanıt

Aleykümselam.Mümkün olduğu kadar Peygamber Efendimizden örnek verin.

 

cahil yatıp alim kalkmak hadiste bildirilmiştir. Peygamber Efendimizin dediği doğrudur

 

Rahman suresi

Soru

Selamun Aleykum güzel hocam
Bir süredir rahman suresini okuyorum, burada 
ayetlerde ''Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? '' diye sürekli tekrarlanıyor. Buradaki tekrarın hikmeti nedir.Okurken çok etkileniyorum. Güzel hocam ledün-i olarak rahman suresinin mealini açıklarsanız ve sitenizde yayınlarsanız sevinirim. Ellerinizden öperim.
Saygılarımla.
fatih mehmet sarı

Yanıt

Aleykümselam. bu soru daha önce sorulmuştu şu cevabı vermiştik.

 

 

Aleykümselam. Rahman suresi yakında çıkacak kitabımda detaylı olarak açıklanmıştır. Rahman suresinde Allahu teala ilk yaratılıştan başlayıp yerleri gökleri nasıl dizayn ettiğini ve bu muhteşem yaratışını bizlere nurun alanur bedende iken gösterip anlattığını hatırlatan bir suredir. bu sebeple  Allahu Teala bu surede diyorki; " Ben sizlere bu yarattıklarımı gösterdim ve halen onları bilmektesiniz bu halleri bilirken Rabbinizin size Elest aleminde öğretip gösterdiklerini zahir alemde nasıl görmezsiniz ve idrak etmezsiniz?" İşte bu ayetlerin arkasında tekrar tekrar o ayeti vermesi yaratılışı bize an be an hatırlatmasıdır.

 

hak sahibi - aile

Soru

HOCAM BENİM SORUM ŞÖYLE BİR KADIN İÇİN ÜZERİNDEKİ EN BÜYÜK HAK SAHİBİNİN EŞİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ.ERKEK İÇİN BU DURUM DA EN BÜYÜK HAK SAHİBİ  ANNESİMİDİR .ALLAH A EMANET OLUN

Yanıt

Kızım. İnsanın üzerinde tüm haklar Allah'a aittir. Ancak beden aleminde önce Anne Baba gelir. Evli kişilerde kadın ve erkeğin hakları birbirine ev içerisinde eşittir. Eşler birbirine İslam ve İnsanlık çerçevesinde adaletle davranmalıdır. Evin erkeği anne ve babasının saygı ve sevgisinide aşırı tutup evini ailesini ihmal derecesine getirmemelidir. Sizde eşinizin anne ve babasına Allah için iyi davranmalısınız.

 

boya

Soru

HOCAM ÖNCELLİKLE SİZLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM BÖYLE FAYDALI BİR SİTE HAZIRLADIĞINIZ İÇİN. BENİM SORUM ŞÖYLEKİ BİR BAYAN SADECE EVDE EŞİ İÇİN SAÇINI KESTİRİP BOYATABİLİRMİ SADECE EŞİ VE ÇOCUKLARI ARASINDA DİYORUM. BAZAN HANIMLAR ARASINDA BAŞLAR AÇILABİLİYOR BU HAREKET DOĞRUMUDUR YOKSA YAPILMAMASI DAHA FAYDALIMIDIR AMA BEN SADECE AZ ÖNCE YAZDIĞIM GİBİ EŞ İÇİN DİYE SORUYORUM

Yanıt

Evin içerisinde bayanın kocasına süslenmesi mübahtır. ev içerisinde eşinize güzel görünmeniz eşinizin dışarıya harama bakmasına karşı caydırıcıdır.

 

Hadisler Hakkinda

Soru

Selamunaleykum Hocam,

Sorum hadisler konusunda olacak. En guvenilir hadis kaynagi Buhari hicretten 150-180 sene sonra hadisleri kaleme almis. Neden Peygamberimiz zamaninda sozleri kaleme alinmamis, sozlerinin kaleme alinmasini Peygamberimiz ozelliklemi istememistir? Bu konuyu kisaca yorumlayip bizi aydinlatabilirmisiniz. 

Allaha emanet olun, dualarimiz sizinle,

Yusuf

Yanıt

Aleykümselam. Peygamber Efendimiz sözlerinin not edilmesini yasaklamıştır. Ayetlerle karışmasını istememiştir. Bazı gelecekte olacak olayları Hz. Aliye özel olarak yazdırmıştır. bu cifir kitabında toplanmıştır. Peygamber Efendimizin vefatından sonra hadisler toplanmaya başlanmıştır. öyle sanıldığı gibi fazla hadis yoktur. Peygamber efendimiz buyurki; "Kİm benden bir söz uydurursa cehennemde yerini hazırlasın" buna rağmen birçok hadis uyduruldu halada uyduruyorlar. Allah ıslah etsin.

 

Nakur

Soru

Selamun Aleykum Hocam.
Zülkarneyn A.S. ve 2012 sırrında sur'a üfürülme olayının yanlış anlaşıldığını nakur yanından geçerken oluşacak emilimden dolayı müthiş bir ses duyulacağını söylemişsiniz. Peki bildiğime göre sur'a üfürüldükten sonra tövbelerin kabul olunmayacağıdır. Peki bu 2011-2012-2013 yılında bu ses duyulacaksa, Allah esirgesin ondan sonra tövbelerimiz kabul olunmayacakmı ? Hz. Mehdi nin zuhuru , yecüc-mecüc vs. olaylar yaşanmadan , yani bu ses biraz erken değilmi hocam.
Allaha emanet olun.

Yanıt

Aleykümselam. NAKUR başkadır, SUR başkadır. Kuranı Kerimdede NAKUR Müddessir suresinde aynen nakur olarak geçer SUR da muhtelif surelerde kendi ismiyle yani SUR olarak geçer. NAKUR ses veren anlamındadır.  SUR ise emip yutan anlamındadır.  yani 2012 olayında SUR a üflenmeyecek ve kıyamet kopmayacak o yazımızı bir daha dikkatle okuyun

 

Tasavvuf

Soru

selamünaleyküm hocam öncelikle fihi bismillah ne demektir.sorum ise Tasavvufyoluna girenlerin cinsel yaşamı.örnek Abdulkadir geylani hz nin bir çok çocuğu varmış.Eşiyle yatarken eğer haz aldıysaki Akıllarında Allahtan başkası olmadığına göre nasıl oluyor.

Yanıt

Aleykümselam. FİHİ  arapcada VAR anlamındadır. Bismillah besmelenin başlangıcıdır FİHİBİSMİLLAH besmelenin içinde var olan İLAH ın sultan gücüdür.

 

Tasavvuf kimsenin cinsel yaşamıyla ilgilenmez. siz Abdulkadir geylani hz. leri gibi büyüklerin ilminden istifade edin. onların yatak odaları kimseyi ilgilendirmez. bunları yazanlarda yanlış yoldalar.

 

Tam Teslimiyet

Soru

Hocam selamun Aleykum, 

Size danışmak istediğim husus, kulun Rabbine teslimiyeti ve nefsini ruhun emri altına sokabilme gayretindeki tavır, hal ve davranışları konusunda. 

Çoğu zaman hayatımın her alkanında (iş ve sağlık gibi konularda) başımıza gelen her hadiseye, "Allahtan gelen hayırdır, O ne dilerse olur" inanışı ile yaklaşmaya ve iyi olana çok sevinmemeye, kötü gibi görünene de çok üzülmemeye gayret ederim. Ancak zaman zaman aslında olaylara bu şekilde yaklaşımımın teslimiyetten ziyade boşvermişlik olabileceği konusunda vesveseye kapılıyorum. Yani ben gerçekten Allahtan gelene razı olma gayretiyle mi yoksa umursamazlık yaşayarak mı hadiselere yaklaşıyorum bilemiyorum. Halimi de tam anlatamıyorum. Bu yolun doğru adımları nelerdir hocam? 

Allah sizlerden razı olsun

Yanıt

Aleykümselam. Doğru adımlar Kurana uymak , sünnetle yaşamak ve çok çok okumak öğrenmektir.

 

bakara süresi

Soru

Sayın Hocam 
Bakara 81. ayeti açıklayabilirmisiniz 
hürmetler ederimYanıt

"Hayır! Kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar."  BAKARA - 81 Ebedi cehennem lain ve taraftarları içindir. eğer bir insanın kalbinde zerre kadar iman varsa Allahu Teala onu dilediği kadar cehennem azabına uğratır. sonunda Allahın "Rahmetim gazabımı geçti" sözünün tecellisiyle affolunur. Ancak şeytan kötülüğün temsicisi ve uygulayıcısıdır. İnsanlardan şeytana uyanlar ve tüm zerreleriyle birlikte, aklen,  kalben lain olanlar (Kİ KÖTÜLÜĞÜ KENDİSİNİ ÇEPEÇEVRE KUŞATIRSA) cümlesinden anlaşılan hilkaten olmasada sonradan laİnlerlen olanlar, lainlerle birlikte cehennemin daimi sahibi olurlarki bunlar İnsan sınıfından çıkmıştır.

 

meal

Soru

SELAMUN ALEYKüM HOCAM
Bakara süresi 27 yi açıklarmısınız  Allah Yar ve yardıcınız olsun

Yanıt

Aleykümselam; "Onlar öyle (fâsıklar) ki, Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın, ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır. " Bakara-27  İnsanların; gerek elest gününde gerkse dünya alemine geldikten sonra Peygamber Efendimiz vasıtasıyla İslamı öğrendikten sonra kurana uyacaklarını  kabul edip Allaha verdikleri sözler vardır. Bu sözler .zekatı ve sadakayı vermek, fajirleri zayıfları mazlumları görüp kollamak. Allah için birlik ve beraberlik içinde olmak vs çoğaltılabilir. İşte zamanımızda da birçok müslüman kesim bu sözlerinden dönmüşlerdir. bencil yaşıyorlar.

 

HADİS

Soru

Selamün aleyküm değerli hocam sizden bir hadisi açıklamanızı ve neye işaret ettiğini öğrenmek istiyorum Ebu hureyre radiyallahu anh anlatıyor: Rasullullah salli aleyhi ve sellem buyurdu: -cehennem rabbine şikayette bulunarak: <> dedi ! Bunun üzerine Allah ona iki nefes vermesi için izin verdi. işte bulduğunuz şiddetli soğuk (kışın) cehennemin ZEMHERİR'inden ; bulduğunuz yakıcı sıcak ta onun SEMUM'undandır!...>> allah razı olsun hocam...

Yanıt

Aleykümselam. Çift çift yaratılış gereği cehenneminde sıcak ve soğuk katmanlarının bulunduğunu işaret ediyor.

 

Maddi ve Manevi denge

Soru

Selamunaleyküm hocam. Maddi ve manevi dengeyi nasıl sağlayabiliriz? İnsan hem maddi olarak zengin olup hemde manevi yönden zengin olabilir mi? Bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Allah yar ve yardımcınız olsun.

Yanıt

Aleykümselam. Kurana uyup sünnetleri yaşayarak denge oluşur.İnşaallah

 

Ruhani Miraç

Soru

Selamunaleyküm hocam. İnsan ruhani miracı nasıl yapar? Bu miraç sırısında neler olur neler yaşar? Bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Allah yar ve yardımcınız olsun.

Yanıt

Aleykümselam. Ruhani miraç Murakebede ve Namazda olur. İnsan kalben Rabbine murakebe eder. kalp Ama ya açılan kapıdır. daha geniş malumatı sitede yazacağım İnşaallah.

 

Tecelli etme

Soru

Selamunaleyküm hocam. Yanlış anlamadıysam bendenler arası geçiş için ve insanda kendi zatından zatına tecelli eder demişsiniz. Acaba bunu açabilirmisiniz? Allah yar ve yardımcınız olsun.

Yanıt

Aleykümselam. İnsan o hale geçerken; Hücreden  - moleküle, molekülden - atomlara, atomdan - balçığa, balçıktan - enerjiye, enerjiden nura tecelli eder. Fizik bedene dönüş bu yolun tersini izleyerek olur.

 

çarşı pazar

Soru

selamun aleykum hocam nasılsınız?hadisi şerif okurken dikkatimi çekti çarşılar hakkındaki olumsuz hadisler elbet az çok nedeni hakkında fikrimiz vardır ama birde sizden daha iyice ögrenmek isteriz açıklama olarak.

Berkânî Sahîh’inde bu hadisi şöyle rivayet etmiştir:

 

Selmân radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

 

“Çarşı–pazara ilk giren ve oradan en son çıkan sen olma! Şeytan orada yumurtlar ve orada yavru çıkarır

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

 

“Allah Teâlâ’nın bir beldede en beğendiği yer oranın mescitleri, bir beldede en sevmediği yer de oranın çarşı–pazarıdır.”

Yanıt

Aleykümselam. Evet maalesef o zamandan bu zamana kadar çarşı ve pazar hile mekanları olmuştur. Dürüst esnaf az bulunur. Bu sebeple şeytan oralarda çok dolaşır. Pzara gidildiğinde ihtiyacı alıp fazla kalmamalıdır.

 

Hayvanlara dua edilir mi?

Soru

Selamun aleyküm sevgili hocam,

Ben mesela bugün hafif yağmur yağıyordu eve girerken bir kedi gördüm dışarda üzüldüm haline Allah yardımcın olsun dedim, sonra bir düşünce olarak hayvanlara dua edilir mi diye bir his geldi? Bu vesvesemidir? hayvan da olsa canlı olan varlıklara dua edilir mi?

Saygı ve sevgilerimle..

Yanıt

Aleykümselam. İnsan kainattaki her mahluka dua edebilir. hayvanlar ve bitkiler İnsan için yaratılmıştır. İnsanın bu varlıklara şefkatle muamele etmesi lazımdır.

 

Kitap

Soru

Selamunaleyküm Hocam, hergün bu şekilde yanımızda olduğunuzdan, Allah sizlerden razı olsun 

Hocam biraz yoğun bir dönemden sonra artık üniversitemizde sömestr tatilimiz başlıyor. Bu sürede bol bol kitap okumak istiyorum, eminim benim gibi başka arkadaşlar da vardır. Ben Peygamberimizle ilgili ve ahir zaman belirtileri ile ilgili konularda kitap okumak istiyorum. Tavsiye edebileceğiniz kitaplar var mı? 

Birde En çok İbn-i Arabi'den bir kitap okumak istiyorum, müsade var mı? Hangi kitabını okuyabiirim? 

Sizin yeni kitabınızı da merakla bekliyoruz. Allah razı olsun

Yanıt

Aleykümselam. Peygamber Efendimizin haytını ve Peygamberler tarihini okuyun. İbni kesirin şemail ür Resul kitabı vardı. sanırım yeni baskıları yok. M. arabi hz. lerini anlayabilecekseniz okuyun ,Yeni kitabımız hazırlanıyor.

 

"ALLAH c.c. dilemezse siz dileyemezsiniz''

Soru

Selamun aleyküm hocam, 
Bir soruya verdiğiniz bir cevapta: 
''Ölmeden önce ölmek; zahir beden hayatındayken Nur bedene tekrar kavuşmaktır. bu hal İbadet zikir ve ilim öğrenmeyle olur. Ölmeden önce ölenler. "ALLAH DİLEMEZSE SİZ DİLEYEMEZSİNİZ" AYETİNİN MAZHARI OLANLARDIR. Allaha tam teslim olmuşlardır. Onlar bilirlerki harşey Allahtandır.'' şeklinde yanıt vermiştiniz.
.............hanımın bir yazısında da: ''Her istediğinin gerçekleşmesini beklemek Allahlık iddiasında olmaktır. Her sözünün kabulünü beklemek ise Peygamberlik iddiasında olmaktır. Hz. Ali k.s. 'Allah'ımı isteklerimin olmamasıyla bildim.' diyor. İşte bu söz, hiçliğini bilenin Rabbini bildiğini anlatan en güzel sözdür.'' deniyor. 
Kişi hangi isteklerinden nasıl vazgeçer? Bunu biraz açabilir misiniz?

Yanıt

Aleykümselam. Kardeşim benim verdiğim cevap ayetledir. sen kişilerin kendi fikirlerini karşıma getiriyorsun. bu sayfa insanları yarıştırma yeri değildir. o kişinin söylediği kendisini bağlar. ben ayete bakarım. Allahtan istemek ve isteğinin gerçekleşmesi kadar İnsan için daha doğal bir hal olabilirmi? o kişinin söylediği ayete tersdir. RAHMAN suresinin 29. Ayetinde Allahu Teala buyururki "Göklerde ve yerde bulunan herkes, O'ndan ister" bitkiler dahi yağmuru Allahtan bekler O zaman bitkiler Haşa Allahlık mı iddia ediyor? söz kabulüne gelince Alim kişi Ayetle hadisle konuşur kendi sözünü kabul ettirmek için değil. Hz Aliye gelince O zaten ilimlerde sultandı. Dünyalık hiç istemedi. siz hz Alinin neyi isteyip istemediğini nerden biliyorsunuz?. Hz. Ali Yüce Peygamberinin "NEFSİNİ BİLEN RABBİNİ BİLİR" Hadisine tersmi davranmışda o sözü söylemiş. ahirzamanda bilende bilmeyende konuşuyor. menfaatsiz hiç konuşan yok nedense?

 

sizden ricam bana ayet yada hadis sorun.

 

çocuk

Soru

HOCAM NAMAZ SIRASINDA SECCADE ÜZERİNE OTURAN YADA YATAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNEDE SECDE YAPILABİLECEĞİ DOĞRUMUDUR.YADA NASIL DAVRANMALIYIZ ÇOCUKLAR BAZAN KUCAĞIMIZA OTURUYOR EVDE KİMSE YOKSA NAMAZA AYNEN DEVAM EDİLMELİ Mİ.SAĞOLUN HOCAM

Yanıt

Evde çocuklara bakacak kimse yoksa çocuklarınızın Namazda üzerinizde olmasında bir mahzur yoktur. o halinizde Namazınıza devam ediniz Peygamber Efendimizin torunları Hz Hasan ve Hz Hüseyin Efendilerimiz küçükken Peygamber Efendimizin namazda sırtına çıkarlardı. Peygamber Efendimiz namazını bozmazdı.

 

koku

Soru

hocam selamunaleykum Rabbim ecrinizi arttırsın...

hocam namaz kılarken veya zikir yaparken çevremizde olmayan mükemmel bir kokunun varlığını hissetmek ve şimdiye kadar byle bir kokuyu dünyada koklamamış olmanın alameti nedir hocam...

Yanıt

Aleykümselam. Hz. Peygamber Efendimiz ümmetinden sevdiklerine bazan manen ziyarette bulunur. onun kokusu manen de olsa öyle hissedilir.

 

gavs

Soru

Hocam,

Bazi kitaplarda Gavs kavrami geciyor, Gavs ile Kutub ayni midir?

Yanıt

Size kutbul aktabın Lügat manasını vereyim aynen lügatta yazıyorum gavs konusu içindedir.

 

KUTB UL AKTAP; Kutubların başı. Hilafet-i mâneviye-i Muhammediye (A.S.M.). Velâyet-i mâneviye makamlarının en yükseği, nübüvvet-i Muhammediyeye (A.S.M.) veraset makamı olup, bu makama ancak Cenâb-ı Hakkın bir atiyyesi olarak nâil olunur. Bu makamda bulunan zât, Hakikat-ı Muhammediyenin (A.S.M.) mazharı ve Esmâ-i İlâhiyenin câmi'idir. Her asırda bir tane bulunan bu zatların sonuncusu mezkur sıfatların en ekmeline mazhardır. Bu makam hakkında Gavs ve Kutbiyyet-i Kübrâ tâbirleri de kullanılır.

 

ÇAĞ

SoruAllah ın selamı sizin ve tüm ümmedi Muhammedin üzerine olsun. Çağımızda insanlığın en temel sorunları nelerdir? bunları çözümü adına önerileriniz nelerdir? biz inananların Mehdi müjdesi ile müjdelenmemiz yakın mıdır ? iyi çalışmalar ..

Yanıt

Aleykümselam. çağın en temel sorunu Kardeşliği, insanlığı; yardımlaşmayı, sadakayı, zekatı, ibadeti ,İlmi terketmemizdir. çözümü bellidir.bu halleri tekrar hayata geçirmektir. önce nefislerinizde.

 

bir söz

Soru

MUHYIDDIN ARABI HAZRETLERI NEDEN BESMELEDN SONRA FATIHAYI TEK NEFESTE OKUMAYA GAYRET EDIN DEMISTIR.BUNU BASKA KITAPLARDA DA OKUDUM.TEK NEFESTE OKUMANIN ONEMI NEDIR .HURMETLERIMLE

Yanıt

Siz Fatihayı Okuyun da çok nefeste okuyun anlayarak okuyun. Fatiha Kalbinizde beraber gezsin. M. Arabi hz.leri Fatihanın Kalbe işlemesi için o yolu tavsiye etmiştir.

 

tuzak

Soru

slm aleyna
seytanin elest alemindeki yaratilis sirlarindan bazilarinin gizlenmesi bildirilmemesi yaraticinin kuluna tuzak kurmasi anlamina gelmezmi?
yada allah yarattiklarina hile ve desise ile davranirmi bu onun adil ismine ters degilmi? her yaratilanin ayni sekilde bu bilgilerden yararlanma hakki yokmu? yoksa bu nasil imtihan ve adalet!?..vesselam

Yanıt

Aleykümselam. Allahu Teala yaratılış sırlarını ELEST gününde her kuluna bildirdi. ve Allah verdiğini öğrettiğini geri almadı. İnsanların GEN lerine ( Levhi mahfuzlarına) yerleştirdi. İnsanlar beden alemine geldikten sonra buluğ çağından itibaren iman edip çalışsa bu bilgileri kısa zamanda  hatırlar. O bilgileri GEN lerden beyne taşır zikirle. İnsan o yaşta imandan ve ilimden uzak yaşayıp 30-40 yaşında aklı başına gelip Allah yoluna girerse hatırlamasıda geç olur.çünkü İnsanın levhi mahfuzu olan GEN lerindeki bilgi akış kanalları yıllarca kapalı kalmıştır. açılması için zikir ve ibadeti aksatmadan uzun sure yapmalıdır. burada Allah Adil davranmıştır. ama Kul kendine adil davranmayıp Allahı unutmuştur. uzun yıllar boyu paslanmış bir demiri bir zımpara ile temizleyemediğiniz gibi. GEN lerin Kalbe- kalpden beyne giden yoluda üç günlük zikirle açamazsınız emek çekmeniz lazım yani İnsanın nefsi şeytana uyup kendine hile ve desise yapar. Allah yapmaz. Bu hususu Allahu Teala RAHMAN suresinin ilk dörte ayetinde anlatır.

 

"Rahmân Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti."RAHMAN 1-2-3-4

 

Bu ayetlerde öğretilen Kuran nur bedenlerde insanın öğrendiği Kurandır (O ayetler GEN lerinizde dünyaya gelir). sonra fizik beden yaratılır. sonra Kuran ona tekrar beyan edilir. Allahu Tealanın bu hali laine bildimesine gerek yoktur. orada lainin Allahın Emrine kayıtsız şartsız itaat edip İnsana secde etmesi lazımdı. Önemli olan Allaha İtaat etmektir. Allahın huzurunda fikir yürütmek değildir.

 

hz ebubekir r.a

Soru

SELAMUN ALEYKUM DEGERLİ HOCAM.BEN BİR HADİSİ ŞERİF OKUDUM VE SİZDEN YORUM İSTERİMKİ HZ EBUBEKİR R.A EFENDİMİZİN NE KADAR ÖZEL BİRİ OLDUGUNU BELİRTEN BU HADİSLERDENDE AÇIK OLMAKTA.CAHİLİYE DEVRİNDE DAHİ KENDİNİ BOZMAMIŞ BU MÜBAREK İNSAN HAKKINDA YORUMUNUZU İSTERİM ONU ANMIŞTA OLURUZ İNŞALLAH...

Peygamber efendimiz hadis-i şeriflerinde söyle buyuruyor mealen; “Hz. Allah için 360 tane güzel ahlak vardır. Ehli tevhit olduğu halde kim bunlardan birine sahip olursa (iman ile ahlakı) onu er geç cennete götürür.” Buyuruyor. Bunun üzerine Hz. Ebubekir efendimiz “ bu ahlaklardan birisi olsun bende var mıdır?” deyince peygamber efendimiz “ya Eba bekr! Onların hepsi sende vardır, fakat bu ahlakların Allah’a en sevgilisi cömertliktir.” Buyuruyor

Göğsümdeki marifetlerin, bilgilerin hepsini, Ebu Bekir’in göğsüne akıttım
Ebu Bekir’in imanı, herkesin imanları toplamı ile tartılsa, hepsinden ağır gelir
Kıyamette, Ebu Bekir’den başka herkese hesap sorulur 

BİRDE HOCAM MÜMKÜNSE SİTENİZDE VEYAHUT KİTAP OLARAK ZAMANIMIZDA UNUTULMUŞ UNUTTURULMUŞ EFENDİMİZİN SÜNNETLERİNİ YAZSANIZ Kİ UNUTULAN SÜNNETİ UYGULAMANIN SEVABINI KAZANIRIZ İNŞALLAH.

Yanıt

Aleykümselam.Hz. Ebubekir efendimiz en yüksek sıddıklık makamına ulaşmış tek kişidir. faziletleri çoktur. ancak dört halifenin halleri birbinden güzeldir. Allah bizi onların ahlakıyla ahlaklandırsın.

 

vücutta kuran ayeti beliren çocuk

Soru

Dailymotion da  Ali Yakubov adında çocuk Dünyaya geldikten sonra vücudunda Kur’an-ı Kerim’den ayetler belirlemeye başladığını gösteren video izlem. hikmeti nedir biiginiz varmı?

Yanıt

O çocuk alerjik hastalığa sahiptir. alerjik bir deriye bir çöp lede ne yazarsanız bir dakika içinde o yazının yeri kızarır. hastanelerde bu tip alerjik hastalarda bunun denemesi yapılabilir. yani o çocuğun halibir keramet değildir.

 

DUHAN SURESİ

Soru

selamun aleykum hocam duhan suresinde göğü kaplayacak bir dumandan bahsediliyor bununla ilgili bazı hadisi şerifler şöyle Hz. Ali'den şöyle nakledilmiştir: Kıyametten önce gökten gelecek bir dumandır. Kâfirlerin kulaklarına girecek ta ki her birinin başı püryan olmuş (sarhoş olmuş) başı dönecek, mümine de ondan zükam (nezle) gibi bir hal gelecek ve bütün yeryüzü içinde ocak yakılmış fakat deliği yok bir eve dönecek. Huzeyfe İbnü'l-Yeman'dan rivayet olunduğuna göre Resulullah buyurmuştur ki: "Alametlerin ilki Duhan, ve Meryem oğlu İsâ'nın inmesi, Aden'in derinliklerinden çıkacak olan bir ateştir ki insanları mahşere sevk edecektir. Huzeyfe: Ya Resulullah o duhan nedir demiş, Resulullah, "O semanın açık bir duman ile geleceği günü ki insanları saracaktır." (Duhan,44/10,11) diye okuyup buyurmuştur ki, doğu ile batı arasını dolduracak, kırk gün kırk gece duracak, mümin zükam (nezle) gibi olacak, kâfire sarhoş gibi burnundan kulağından girip aşağısından çıkacak.  hocam ahir zamanın ortasında olduğumuzu söylemiştiniz bu   40 günlük süre deccalin olduğu zaman mıdır ? dikkat ederseniz ilk alamet duhanın çıkması sonra hz.isanın inmesi umarım yanıtlarsınız ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN HOCAM

Yanıt

Aleykümselam. Evet o sure deccalin suresidir. yanlız 40 gün temsilidir.duhanı dahaöncede sordular cevaplamadım halk huzursuz olmasın diye. duhan nükleer patlamaların atmofsere yayacağı duman dır. nükleer patlamalar bazı yanardağlarıda tetikleyecektir. atmofsere yanardağ dumanlarıda karışacak.

 

bni arabi hz.

Soru

Selamunaleyküm sayın hocam.İzninizle size bir sorum olacaktı.İbni Arabi Hz.leri yaşadığı miraç olayından sonra "Muhammedi velayetin hatemi" olduğunu beyan eder.Bu sözüyle anlatmak istediği zamanının kutbul aktabı olduğu mudur? Teşekkür ederim, ellerinizden öperim.Allaha emanet olun.

Yanıt

Aleykümselam. M. Arabi hz.leri Ruhani mirac yapmıştır bu her müminin yapabileceği ruhani olarak yaşayabileceği bir haldir. çünkü bedeni miraç Sadece peygamber Efendimize mahsustur.Kendisini bir dönem hatemül evliya görmüşsede olgunluk döneminde bu iddiasından vazgeçmiştir. kendi zamanının kutbudur.

 

Ölmeden önce Allaha kavuşmak

Soru

Selam Aleyküm hocam Ölmeden önce ölünüz hükmü gereğince Allaha nasıl kavuşabiliriz,yani nasıl çalışmalar yapabiliriz.selametle

Yanıt

Aleykümselam. Ölmeden önce ölmek; zahir beden hayatındayken Nur bedene tekrar kavuşmaktır. bu hal İbadet zikir ve ilim öğrenmeyle olur. Ölmeden önce ölenler. "ALLAH DİLEMEZSE SİZ DİLEYEMEZSİNİZ" AYETİNİN MAZHARI OLANLARDIR. Allaha tam teslim olmuşlardır. Onlar bilirlerki harşey Allahtandır. yani onların nefisleri müslüman olup Ruhun emrine girmişlerdir. Bedenleri hücreden geriye gidip nura ulaşmıştır. tekrar fizik bedene iade olunmuştur. bu hali açıkca yaşarlar. Dünya ve dünya nimetleri onların yanında toz tanesi kadar değerli değildir.

 

Caferilik

Soru

Esselamın Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühu hocam
Caferi meshebi sahih bir mesheb midir?
Soru sakıncalıysa mailime de yollayabilirsiniz.
İlginize göre Allah razı olsun ellerinizden öperim...

Yanıt

Aleykümselam. Caferilik; İmam Caferi sadık hazretlerinin ve ehli beytin yolunu öğreten  bir okuldur. Mezhep görmezler kendilerini. Caferiler yollarına, Caferi mektebi derler. ancak bazı kesim onları Mezhep olarakda görmüştür.

 

zamanın Kutbul Aktabı, sarık cübbe ve ahir zaman?

Soru

Selamun aleyküm hocam,

 

Başına sarık sarar,
Kendine mürit arar,
İlmi yok neye yarar,
Ahir zaman şeyhleri..(Hoca Ahmed Yesevi ks.)

düşünerek şunu gördüm, zamanımızda sarık sübbe sakal öyle istismar edildiki, sahte şeyhler, sahte hocalar, zina yaparken basılan tarikat mürşitleri, hap uyuşturucu işi yapan sahte şeyhlerin v.s haberlerini izledik durduk, şimdi Allah cc burdada işaret etmiyor mu kullarına, marifetin sarık cübbe sakalda olmadığına, tamam sünnettir, ilk önce müslümanlık vazifelerine uyup sonra taşımak lazım değilmidir, sakalı sarığı cübbeyi, onun için düşündümde zamanın sahibi halktan biri, sakala sarığa birinmiş olarak düşünemiyorum.. gerçek kamili mürşitleride sarık ve cübbe içinde düşünemiyorum bu ahir zamanda, belki içlerinden istisnalar olabilir ama kaideyi bozmaz.. siz ne düşünüyorsunuz sevgili hocam ahir zamanda bu karışıklık ile ilgili..

Allah sizleri başımızdan eksik eylemesin. amin.

Yanıt

Aleykümselam. Kişi başına sardığı sarığı, sakalı, cübbeyi layıkıyla taşıyorsa o kişiye saygı duymak lazımdır.

 

kuran

Soru

s.a hocam ben kuranın 26 c üzündeyim inşallah hatim edeceğim. hatmedince ne yapmam gerekir.birde ayaklarım çok yara su deydiremiyorum sadece azcık mes ediyorum abdestim kabul olurmu.nur suresindeki örtünme ayetini açıklarmısınız. birde verdiğiniz evradı sürekli yapıyoruz bundan sizin nasıl haberiniz olacak başka deslerimiz olacakmı allaha emanet olunuz.  Ayşe Çetinkanat

Yanıt

Aleykümselam. Ayaklarınızın yarası özürdür. Meshediniz. Hatimden sonra oluşacak sevabı Peygamber Efendimzin ve sevdiklerinin ruhuna hatim duasıyla beraber hediye ediniz. Örtünme ayeti gayet açıktır. Ders veren talebesini takip eder.

 

kiyamet alametleri

Soru

selamun aleyküm hocam 

Rasullullah sav söyle buyurdu: canim kudret elinde olan allaha yemin ederimki yirtici hayvanlar insanlarla 

konusmadan kamcisinin ucu ve ayakkabisinin bagi kisiyle konusmadan ve kisinin uylugu kendisinden sonra  

ailesinin ne yaptigini haber vermeden kiyamet kopmayacaktir. hocam bu hadis gercekmidir ve uylugu kelimesi ne 
demek hocam anlayamadim eger hocam bu hadis gercekse 2012 yilindan sonra bazi arastirmacilar foton 

kusagina gecilecegini söylüyorlar ve ücüncü boyutan 4 üncü ve 6 gün sürecek bir karanliktan bahsediyorlar 6 

günün sonrasinda yine aydinlik ve 5 inci boyuta gecilecekmis ve hersey farkli olcakmis insanin auralari 

acilacakmis siz ne düsünüyorsunuz bu konuda ve hadisi serifte ne anlatilmak isteniyor.
ALLAH RAZI OLSUN

Yanıt

Aleykümselam.Bu hadis sahihdir. Günümüzde kullanılan telsiz telefon gibi cihazları anlatır. uyluk da evlere yerleştirilen kamera olsa gerek.

 

2012 gerçeğini sitede yazdım foton kuşağı vs uydurmadır. Karanlık olmayacak bu 5 yıl içerisinde. 

 

Hamd ve Şükür

Soru

Selamünaleyküm Değerli Hocam Hamd ve Şükür Arasındaki Fark Nedir? Nelere hamd edilmeli nelere Şükredilmelidir.Cevaplarsanız Sevinirim.

Yanıt

Aleykümselam. Lügat manalarını vereyim farkı siz anlayın. aynen lügattan yazıyorum.

 

HAMD; Medih, övmek.Cenab-ı Hakk'a karşı kulların memnuniyet ve sevinçlerini ve O'na hamd ve şükür ile medihlerini bildirmeleri, senâ etmeleri. (Bak: Elhamdülillah) (Hamd'in en meşhur mânası; sıfat-ı kemaliyeyi izhar etmektir. Şöyle ki: Cenab-ı Hak insanı, kâinata câmi' bir nüsha ve onsekizbin âlemi hâvi şu büyük alemin kitabına bir fihriste olarak yaratmıştır. Ve Esmâ-i Hüsnâ'dan her birisinin tecelligahı olan her bir âlemden bir örnek, bir nümune insanın cevherinde vedia bırakmıştır.

 

ŞÜKÜR;Allah'ın (C. C.) nimetlerine karşı memnunluk göstermek. Allah'a teşekkür. (Bak: Ni'met)(Kalb ile, dil ile ve sâir beden azâlarıyla olur. Nimet verene muhabbet etmek ve itaat etmek de şükürdendir. Şükür eden, her nimeti Allahın râzı olduğu yere sarfeder. Şükür; Allah'ın, kullarının iyi amellerine mükâfat veya mücazat vermesidir. Sebeplerin envaı cihetinden şükür hamdden daha umumidir. Taalluk cihetinden hususidir. Hamd, taalluk cihetinden daha umumi, esbab cihetinden daha hususidir.)(Kur'an-ı Hakîm, nasıl ki şükrü netice-i hilkat gösteriyor, öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kâinat dahi gösteriyor ki, netice-i hilkat-i âlemin en mühimi şükürdür.

 

vesvese

Soru

Selamun Aleykum

Değerli Cafer Hocam Saygılarımı ve sevgilerimi sunurak ellerinizden öperim.

Hocam İçimize Gelen Vesveseler İçin Ne Yapmalıyız.?

Saygılarımla

Yanıt

Aleykümselam. Vesvese cahillerde olur. Çok okuyun, çok zikredin. İmanınız tam olsun

 

Soru

SELAMUN ALEYKUM HOCAM,

BIZ BU GUN KILDIGIMIZ NAMAZIN AYNISINI ELEST GUNUNDEDE RABBIMIZIN KARSISINDA KILDIKMI ACABA?

SAYGILARIMLA, ALLAH A EMANET OLUN HOCAM,
MUBAREK ELLERINIZDEN OPUYORUM

Yanıt

Aleykümselam. ELEST te sadece secde ettik, namaz kılmadık, o secdemizde nur bedende idi. Ne el vardı, nede ayak. O gün secde bütün varlığımızla olmuştur. O secdeyi hatırlayanlar hala kalben secdededir

 

İSRAİLOĞULLARI

Soru

SELAMUNALEYKÜM.sayın cafer hocam İSRA SURESİNİN 4 VE 7.ayetleri arasında geçen hadisede ALLAH israiloğullarının iki sefer yükselerek sonunda ilkinde talan edileceği ikincisinde helak edileceği yazıyor.bu icraatı yapacaklara kölelerimiz diyor eldeki verilere göre hz süleyman devrinde bütün dünyaya hükmeden israiloğullarını bu parlak devrin sonunda 2. nebukadnazar olan bühtünnasır tapınağıda yıkarak talan etmiştir.bildiğimiz kadarıyla bu kral putperest.. ayetin devamındaki ikinci yükseliş günümüzmüdür bu yükselişi  helak derecesinde yıkacak köleler müslümanmı yoksa bizim altıncağ dediğimiz devreden sonra dünyaya egemen olan devrin allah tanımaz bühtünnasırımıdır.yani bir nevi müslümanların aleyhinde ittifak ettikleri yahudilerin şer ihlaslarından yararlanan kendilerini HAŞA ALLAH sayan kişilermidir.bu bahsedilen köleler.

Yanıt

Aleykümselam. Bu zamanımızda o kavmin ikinci yükselişidir. Ahirzamanda bir kısmı yok olacak, bir kısmı da Peygamber Efendimizin döneminde olduğu gibi İman edip altın çağda barış içinde yaşayacaklardır. İman etmelerine sebep gerçek Tevratın bulunması olacaktır. Bu sebeple İman edecek Yahudilere kardeşlerimiz diyorum ve çok tepki alıyorum. Oysa tepki verenler bilmiyorlar ki, Peygamber Efendimiz döneminde birçok Yahudi, Müslüman olup sahabe derecesine ulaşmıştır

 

hadis

Soru

Selamün aleyküm değerli ağabeyim. Sorum şu Peygamber Efendimiz(sav):İdrar(bevil sıçramasından)dan sakınınız. Zira kabir azabının çoğu ondandır. diyor. Bunun hikmeti nedir hocam.Allah razı osun sizlerden

Yanıt

Aleykümselam. İslam temizliği emerder. Ayakta bevl edilirse üzerinize sıçrayabilir. Bu halde abdest alsanız dahi yıkamadığınız yerlerde bevl kalıntısı olabilir. Bu manada Allah'ın huzuruna temiz durulmuş olunmaz. Peygamber Efendimiz ayakta Bevli caydırmak için bu hadisi söylemiştir. Temiz olmayanın ibadeti noksan olur bu halde kabir azabına sebebiyet verir.

 

hocam duanıza ihtiyacım var

Soru

hocam selamünaleyküm, hocam sorum yokda duanıza ihtiyacım var . hocam, okulum bitmek üzere ancak son derece ters bir hoca yüzünden 2 yıldır kalıyorum gene kalırsam 1 yıl daha uzayacak herkesden dua istiyorum eger sizde dualarınız eksik etmezseniz cok sevinirim  sınavım haftaya pazartesi günü hocam biliyorum burada sahsi sorularla ilgilenmiyorsunuz mail kısmına atmam gerekirdi ancak orada pazartesi gününe kadar okuyamazsınız diye buraya attım dularını bekliyorum siz halden anlarsınız 

Allaha emanet olun

Yanıt

 

Aleykümselam. Bizde dua ediyoruz okuyanlarda dua eder İnşaallah. Allah başarı versin.

 

lokman suresi 10. ayet

Soru

selamunaleykum hocam ellerinizden öperim...hocam lokman suresi 10.ayette geçen revasiye kelimesini hangi anlamda değerlendirmeliyiz.kimi tefsirlerde dağ kiminde ise ağır baskı şeklinde meal yapıldığı dikkatimi çekiyor.bu ayetteki revasiye kelimesinin tefekkürünü hangi mana üzerinden yapmamızı tavsiye edersiniz?

Yanıt

Aleykümselam. "O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı, sizi sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalı nebattan çift çift bitirdik." Lokman -10    Bu ayette geçen RAVASİYE kelimesi yeryüzünün kara parçalarını dengede tutan yüksek dağlar anlamındadır. eğer bu dağları Allahu Teala bir denge ve düzen üzerinde yeryüzüne yerleştirmeseydi karaparçaları nın haraketleri daha hızlı olurdu ve yerler denizler gibi dalgalanırdı.O dağların sayesinde kara parçaları yılda bir cm cıvarında hareket ediyor.RAVASİYE omasaydı yerler yılda binlerce metre hareket eder yer değiştirirdi. bu halde dünyayı yaşanacak bir yer olmazdı

 

hadis

Soru

Selamünaleyküm cafer hocam öyle bilindiği gibi fazla hadis yok diyosunuz peki biz hadislerin sahihliğini nasıl anlayabiliriz saygılar

Yanıt

Aleykümselam. Gerçek hadisler ayetlere uygundur. sünnetlere uygundur. Peygamber efendimizin söz tarzı bellidir. ehli olunca anlarsınız. İnşaallah

 

Allah(c.c)

Soru

Selamün aleyküm  Cafer  Hocam; Allahü Teala hic aklimdan cikmiyor, her halde ve her durumda bilmem anlatabiliyormuyum, bu durumdan rahatsiz olmaliyimiyim. Ayetel Kürsi Ayetinde anlatildigi gibi rabbimin kürsüsü yer ve gökleri kusatmasi, ve bu durumda bizlerde O nun kürsüsünde oldugumuz bilinci var. Bu duygu namazlarimda Zikirlerimde Ayri bir haz veriyor, Mutluluktan ucuyorum, RAbbime bu kadar yakin oldugum icin. Ancak, temel ihtiyaclarimi karsilarken, yemek yeken uyurkken ve benzeri durumlarda sucluluk duygusu hissediyor kendimden ve rabbimden utaniyorum sonra vesveseler giriyor devreye, yalnizlik ve bi gariplik hissi meydana cikiyor. sonra yine namazlarda rahtliyorum, keske namaz bitmese de  bu serefli halden hic ayrilmasam diyorum ancak iki cocuk annesiyim ve kendimi ibadetlerime istedigim manada veremiyorum... tavsiylerinizi bekliyorum... hocam biraz sahsi oldu ama isterseniz mailime yollayin cevabi tesekkür ederim Allah RAzi Olsun

Yanıt

Aleykümselam. Maaşallah. sizin haliniz HALK İÇİNDE HAK İLE OLMAK halidir.vesveseye aldırmadan böyle devam edin İnşaallah.

 

Peygamberimizin dini ve imanının farzları

Soru

1. Peygamberimiz (S.A.V) , peygamberlik inzal olunmadan önce ümmiliğinin yanı sıra herhangi bir dini inanca sahip miydi ? Yanıt hayır olacaksa dinsiz miydi , sorusuna yanıtınız ;"evet" mi olacaktır veya nedir?

2. Peygamberimiz (S.A.V) İslam dininin son peygamberi olarak ilk farz olan kelime i şahadeti nasıl dile getirmişti?
Benimle veya seninle aynı kelime i şahadeti mi ifade etmiştir veya  neyi nasıl dile getirmiştir ?

Samimiyetle vereceğiniz yanıtlar için teşekkür ederim. Allah Razı Olsun..

Yanıt

Peygamber Efendimiz daha ilk yaratılışta iken Elest alemindeyeke Kelime_i şahadet getirmiştir.Yaratılışında islamdı. Peygamber Efendimizin Annesi ve yanında bulunanlar, Peygamber Efendimiznin doğar doğmaz secde edip Kelime-işehadet getirdiğini anlatırlarki bu gerçektir. ve resmen Peygamberlik gelene kadar islam üzere idi.Kelime i şehadet değişme o zaman nasılsa bugünde öyledir ve Peygamber Efendimizin getirdiği kelimei şehadet de aynıdır. EŞHEDÜ EN LA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH. 

 

Selamün Aleyküm Hocam.
Kabir Namazı hakkında bilgi verirmisiniz. Allah(CC) sizden razı olsun

Yanıt

Aleykümselam. Peygamber Efendimiz gece yatmadan önce vitr namazından sonra iki rekat namaz kılardı. bu namaza kimisi kabir namazı der. uyku ve yatak da bir manada geçici kabirdir. yoksa kabristanlıkta kılınan bir namaz değildir.

 

 

 

 

seyyidler

Soru

SELAMUN ALEYKUM CAFER DEDE ! 
İNŞALLAH İYİSİNİZDİR.BİR SORUM VAR.DÜNYADA ŞU ANDA SEYYİD OLANLAR KAÇ KİŞİLER ACABA? ELLERİNİZDEN ÖPER DUANIZI BEKLERİM. 
ANTALYADAN SELAM VE SEVGİLER..

Yanıt

Aleykümselam değerli torunum seyyidlerin kesin sayısı belli değil.

 

Zekat

Soru

Selamun aleyküm, 
Dayımın bana olan borcundan, onun da haberi olmadan, bu seneki zekata niyet ederek, vermem gereken zekat tutarını düştüm. Bu şekilde zekat vermiş oldum mu? Yoksa ona zekat miktarını verip, onun da bunu bana geri mi vermesi gerekir? 
Bir de zekatı altın yerine kağıt para ile de verebiliyor muyuz? 
Şimdiden Allah c.c. razı olsun hocam.

Yanıt

Fihibismillahi; eğer dayına o şekilde zekat verdiysen doğru değil. dayının haberi olması lazım zekatını aldığını teyid etmesi lazım. her türlü mal ve parayla zekat verilir.

 

evliyalar

Soru

hocam ALLAH sizlerden hesapsız razı oslun cehaletimle hoşgörünüze sığınıyorum. ama hepsormak istediklerime cevap veren doğru birisini bulduğum için çok mutluyum.hocam bazı mübarekler var onlara kalben çok bağlıyım mevlana haz gibi hüdai haz gibi. onlarda efendimize salavat getirdiğimizde bizi tanıdığı gibi bizleri bilip tanıyorlarmı ? ziyaretlerine gititğimizde bizi biliyorlarmı. hüdai haz ne zaman gitsem sanki özlemişimde kavuşup sohbetedicekmişiz gibi geliyor.edepsizlik etmek istemem hocam himmetiniz üzerimizde olsun inş.

Yanıt

Fihibismillahi; o mubarek zatlar ziyertlerine gidenleri boş çevirmezler. sizin onlara olan muhabbetelriniz aslında onların size olan muhabbetleridir. bu üveysi bir sevgidir. onlardan ve ümmeti Muhammedden Fatihalarınızı eksik etmeyin.

 

seyyidlik

Soru

sevgili hocam arkadaşımız sordu aklıma düştü seyyidliğin bir alameti varmıdır?zahiri ve batıni çünkü bilirsiniz ki her isteyen kendini seyyid olarak tanıtıyor hele bu ahiz zamanda bunları sünnet dışında dış görüntüden ayırabilirmiyiz?ama hepsi sizin gibi bir nazar yetiyosa gönle aşk ateşi düşürmeye vakıfsa zaten bu soru anlamını kaybeder ALLAH razı olsun efendim...

Yanıt

Fihibismillahi; seyyidler genelde tevazu ehli ve cömerttir. güzel ahlaklıdır ilme önem verirler ve yüzlerinde Muhammedi nur vardır

 

 

selamun aleyküm değerli hocam 

merak ettigim deccal kimdir sahismi yoksa bir yönetim bicimimi,,,bunu aciklarsaniz memnun olurum..vesselam

Yanıt

Aleykümselam. Deccal hadislere göre bir şahıstır.

 

ebabil-adiyat

Soru

selamun aleyküm değerli hocam.

fil suresindeki ebabil kuşu gerçek manada kuşmudur ?
birde adiyat suresindeki koşan atlarla ne anlatılıyor ?
sizin sayenizde hızıri yola girdikten nacizane ilim tahsil etmeye başladıktan sonra kuran okumaya başladım ve az önce adiyat suresini okudum ilk defa ve çok şaşırdım çünkü orada bahs edilen gibi 
bir kaç ay evvel rüyamda bir sürü boynuzlu çıldırmış at şehri istila ediyordu,insanları tarumar ediyorlardı.
çok korkunçtu bir sürü çıldırmış at ... 

sizi yoruyoruz hakkınızı helal edin hocam.ellernizden öperim

Yanıt

Aleykümselam. bu konuyu siteye yazı olarak hazırlıyorum geniş malumat vereceğim İnşaallah.

 

nahl suresi 70. ayet

Soru

selamunaleyküm hocam ellerinizden öperim size danıştığım özel konu ile ilgili olarak dualarınızı esirgememenizden çok mutlu oldum hocam bugünkü sorum nahl suresinin 70.ayetiyle ilgili..orada bahsi geçen ömrün en düşük çağı erzeli'l umur ifadesinde yaşlılık dönemindeki alzheimer hastalığı kastediliyor olabilirmi.çünkü erzeli'l umur  un söyleniş biçimi bile alzheimer sözünü çağrıştırıyor ve buda fiziki olarak zaten ömrün en düşük çağına denk geliyor.bunu bu şekilde değerlendirebilirmiyiz yoksa batınında tefekkür edilmesi gereken başkaca bir ledüni manamı sözkonusu?
dualarınızı himmetlerinizi bu garip gazinin üstünden eksik etmeyin hocam ellerinizden öperim Allaha emanet olun saygılarımla

Yanıt

Aleykümselam. Güzel düşünmüşsünüz ancak mana düşündüğünüz gibi değil şimdi ERZEL arapcada Reziller anlamındadır.  UMUR emirler, hususlar anlamındadır. ikiside ayrı kelimelerdir. sizin dediğiniz bu hastalığı bulan araştırmacının adından alınmıştır uyması mümkün değildir.

 

namaz

Soru

selamunaleykum sevgılı hocam namaz kıldıgım camı cemati icinde sohbet ettigimbir kişi namazın 5 vakit olmadıgı kuranda 3 vakit oldugunu ve allah resulunun namazda elbaglamadıgı el baglama  durmumunun hz.ömer ra tarafından uygulamabaslatıldıgını ıdda ettı bukonuda allah rızası icin bana bilgi verebilirmisiniiz allaha emanet olunuz sevgılıhocam.

Yanıt

Aleykümselam. Onlar Peygamber Efendimizden iyimi biliyorlarmış? Hz. ömer asla Peygamber efendimize muhalif vede dinde bidat sayılacak bir davranışta bulunmamıştır. bunu söyleyenler ahir zaman munafıklarıdır. siz Kuranı ve sünneti dinleyin ortada söylenenleri değil. Farz Namaz beş vakittir. uygulaması hanefi mezhebinin uygulaması gibidir. şafilerde aynı uygulamayı yapar yanlız her rükuda tekbir alırlar buda sünnettir. her iki mezhepde kıyamda el bağlar.

 

emanet

Soru

Selamün aleyküm ağabeyim Allah razı olsun sorularımıza cevaplar veriyorsunuz.

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki:

 

— Biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara crzettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan ürktüler

 

Anlatıldığına göre Hz. Ali (kerremellahu vechehu) namaz vakti gi-rince titremeye başlar, rengi atardı. »Ne oluyor sana, ya emirülmüminin» dediklerinde «göklere yere ve dağlara arzedilince ürkerek yüklenmekten çekindikleri halde benim üzerime aldığım emânetin vakti geldi» diye cevap verirdi.

Hocam buradaki dağların bile yüklenmekten çekindiği emanet nedir? Allah razı olsun.

Yanıt

Aleykümselam. "Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi." BAKARA -30

 

işte İnsana yüklenen bu ayette geçen Allah'a halife derecesine yükselen İnsan-ı Kamildir. bu emaneti taşımak ve yüklenmek kolay değildir. Hz. Ali nin çektiği sıkıntılara hangimiz tahammül edebiliriz.?

 

BİR SORUN

Soru

selamün aleyküm hocam bir konuda sorum olacaktı hocam benim sorunum var.

hocam allahı andığımda namaz kıldığımda vird çektiğimde yani kısacası allahı andığımda istemeden aklıma hep kötü şeyler geliyor düşünmek istemediğim halde  oluyor.sanki birşey aklıma zorla sokuyor bu düşünceleri .
hocam bıktım artık ne yapacağımı bilemiyorum ilk başladığında 14-15 yaşlarında idim ilahi falan dinliyordum kalbim allah aşkıyla dolmuştu bu sorun ozaman  başladı.hocam kaç kere namazı bıraktım. bu sebepten ibadetten uzaklaştım çok üzülüyordum bir gün nurcuların sohbetine gitmiştim orda şeytanın insana verdiği veseveseden bahsediyordu risale-i nurda . aynı benim durumumu özetliyordu. bu vesveselere aldırmamam gerektiğini anladım fakat olmuyor hocam çok üzülüyorum. hocam bu neden kaynaklanıyor şeytandan mı yoksa  cinlerden falan mı hocam yardımcı olun lütfen. 
hocam eğer iman zayıflığı ilim eksikliği diyecekseniz, ben rahman ve rahim olan allahı çok seviyorum kalbim onun aşkıyla dolu yardım edin lütfen

Yanıt

Aleykümselam. Bu hal senden kaynaklanıyor. şeytan nefsinle beraber seni aldatıyor onlardan güçlü olduğunu kendine ısbat et çok tövbe et. kendine şöyle bir söz ver. Namaz yoksa yemek de yok. bakalımnefsin hangisine zorlayacak seni. Allahı gerçekten seven ona secdede imtina etmez.

 

Ikra'daki SIR

Soru

Selamın Aleykum Cafer Hocam Nasılsınız?iyisinizdir.İnşa-ALLAH

Hocam sorum şu;
"İkra' bismi rabbikelleziy halak!"
burdaki sır nedir?
Allah(c.c) Peygamber efendimizin okuma yazma bilmemesine ragmen niye ilk emri "Ikra" dır.
Yazılı gelen emirleri okuyamıyacagını bilmesine ragmen nıye "Ikra" demiştir.
Ikra (oku) ama neyi oku ?
Hocam burdaki sır nedir?
Bu emir peygamber efendimiz nezlinde tüm insanlıga verılmış bir emir midir?
Yani Ayetin devamını yazıpda yola cıkacak olursak
"bismi rabbikelleziy halak!" Yaratan Rabbinin adıyla
Burdaki sır aslında ;
Allah'ın yaratmış olduğu bu müthiş kainatı okuyup ögrenmemiz ve hemen ardından bunu okur ken "Yaratan Rabbinin adıyla"  okumammız gerektıgı midir?BR>Allah(c.c) Razı olsun sizden
Dualarımızdasınız...
SELAMETLE...

Yanıt

Aleykümselam. Buradaki sır; Peygambere efendimizin Elestte daha diğer insanlara yaratılmadan Allahu tealanın habibine istiva ettiği levhi mahfuz biligileri olan Kuran ayetlerinin, Peygamber efendimize beden aleminde cebrail as ile cem olup,tekrar hatırlatılmasıdır. okunması emredilen ve okunan levhi mahfuzdur. bu sebele peygamber efendimiz. "İNSAN VE KURAN İKİZDİR. buyurmuştur.burda kağıt ve harfler yoktur levhi mahfuzun beyne taşınması olayı yaşanmıştır. Kuran ayetleri daha sonra 23 yılda ayet ayet sure sure tekrar ümmetin iyice anlaması için inzal edilmiştir. yaratılışla ilgili olarak kitabımızın altı günde yaratılış bölümünü tekrar okuyun.

 

Unutkanlığa çözüm

Soru

Selamün Aleyküm Hocam, 

Unutkanlığım Had Safhaya Ulaştı. Namaz Surelerini Ezber Edemiyorum Artık Hocam Bunun Bir Çaresi Varmıdır?

Yanıt

Aleykümselam. unutkanliğiniz sorunlarınızın çok olmasındandır yada herşeyi kendinize sorun yapmanızdandır. aklınınız hep sorunlarla meşgul. ehli tevekkül olun çok tövbe edin

 

Peygamberlerin eşitliği

Soru

peygamber efendimiz alemlere rahmet olarak gönderildi ği ayetle teyit ediliyor.neden diğer peygamberlerden üstün tutluyor.onlarıda allah yaratıp görevlendirmedimi.allahın adaletanlayışına ters düşmüyormu

Yanıt

Hayır asla ters değildir. Allahu Teala her varlığı eşit yaratsaydı kainatta denge olmazdı. güneş olmasaydı dünya da hayat olmazdı. İkisi eşit değil. yada yeryüzünde herekes başbakan olsaydı halk olmazdı. her varlık aynı olamaz aynı düşünce ve derecede olamaz. yaratılışa tersdir. bununla beraber Kainat Peygamber efendimizin varlığı ve hatırı için yaratılmıştır.

 

"Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık;"  İSRA SURESİ-55

 

sizden algıladığım inanmayla inanmama arasında kalmışsınız, inanacaksınız ama bazı tutkularınızdan vazgeçemiyorsunuz. o yüzden Allahı anlama konusuda sadece kendi çerçevenizden bakıyorsunuz. unutmayınki siz dünyada bir toz zerresi kadar bile yoksunuz, dünyada kainatta bir toz zerresi kadar yok siz bu kadar kayda değer bir varlık seviyesinde olmaz ken (yani cisim olarak tabiki) Allahın sıfatlarınıda kendi iğne deliği kadar olan penecerenizden ancak bu kadar görebilirsiniz. burada sizi örnek verdim her insan kainatta bu seviyede küçüktür. çok düşünün hayat bir anda bitiyor sonra gerçekler karşımıza elbette çıkacaktır  temennim sizin için çok geç olmasın

 

duhan 59

Soru

SELAMU ALEYKÜM HOCAM
Duhan suresi 59 ayeti tam olarak anlayamadım.açıklayabilir misiniz lütfen
' o halde gözet çünkü onlar gözetiyorlar''

selam ve dualarımla

Yanıt

Aleykümselam. peygamber efendimizin tebliğ ettiği ayetlere inanamayanlara bir ikazdır onlar ahirete ve kıyamete inanmadılar bununla beraber başlarına geleceği olaylara inanmadılar. Allahu teala bu ayetlerle ikaz etti "BEKLEYİN GÖZETLEYİN" Allah mühlet verir ama ihmal etmez. zamanı var.

 

hud suresi 56

Soru

selamun aleyküm hocam 
hud suresi 56 daki "yerde debelenen hiçbir canlı yoktur ki alnından o tutmuş olmasın " şeklinde tefsir edilen ayette ne anlatılıyor .birde bikaç ayette insanlar için " yerde debelenen " şeklinde cümleler var bu cümlelerin meali bumudur.
birde cahennemden bahs edilirken "döşek " kelimesi geçiyor bundan ne anlamalıyız.
allah razı olsun.

Yanıt

Aleykümselam. O ayette geçen DABBE kelimesidir.bu kelime CANLI, HAYAT SAHİBİ  anlamına gelir.İnsan lar RUH la hayat bulurlar Hayvanlar Allahın HAY sıfatıyla hayat bulurlar. İnsanlara İstiva eden RUH bedenin her tarafına hayat verir  bedendeki ruhun Allaha teveccühü ve Allahın bedene tecellisi İki kaşın arasındadır hayvanlara inen HAY tecelliside böyledir. İşte Allahın dabbeleri perçemlerinden Yani alınlarından tutması bu anlama gelir.RUH insana ağızdan süzülür, alından Allaha bağlanır BU sebeple Allahın görme ,duyma ,konuşma, anlama vs sıfatları Baş tadır bu sıfatların algılaması RUH la olur.hayvanlarda böyledir. onların algılamasıda HAY sıfatıyla olurki onlarında irtibati alınlarıdır.

 

Ayetlerde geçen DÖŞEK olarak tercüme edilen kelime cenneteki rahatlığı temsil eder.

 

ayet ve hadis

Soru

selamün aleyküm hocam.İbni Mesut'a (Allah ondan razı olsun) Hazreti Peygamber, Kur'an'ın sırlarından bazı şeyler açıklardı. Onun anlattığına göre falan âyetin mânasını Peygamber arkadaşlarına açık söylerdi, ikinci mânasını da benim kulağıma fısıldardı: bunları size anlatsaydım boynumu vururdunuz, dedi. Sahabeler o zaman o sözleri küfür sayar, söyleyenlerin boynunu uçurturlardı. 
ibni mesut (R.A)un etrafındakilerde sahibi idiler yani yüksek kişiler.onların bile tahmmül edemeyeceği şey nedir ki acaba.ayrıca hz peygamber hadisinde "benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz " buyuruyor.böyle şeyler insanı korkutuyor. tüm bunlardan kasıt nedir acaba? teşekkür ediyorum.

Yanıt

Aleykümselam. Sahabelerinde ilimleri kendi aralarında derece derece idi. kimi ehlişeriat kimiside ehli marifet idi. ehli şeriat ehli marifetin bilgilerini kaldıramaz. zamanımızda da öyle mesela bizim söylediklerimizi anlamayan ve itiraz eden çoğalacaktır. çünkü ben sizlere bu zamanda açılayabildiğim kadar sırları sırasıyla açıklayacağım. sebebi. kalplerde küllenen iman ateşini ancak sır rüzgarları kaldırır.

 

Selamün Aleyküm hocam 

Zaman kaybolmaz soğan kabukları gibi iç içe dir demişsiniz hocam..Evrenin genişlemesi bu yüzdenmidir acaba daha fazla zaman için daha geniş evren mi?

allah razı olsun....

Yanıt

Aleykümselam. Hayır Evren somuttur zaman soyuttur. birbirini etkilemez ama evrenin genişlemesi İnsanlara göre zaman içinde bir süreçtir.

 

yargı

Soru

HER AKŞAM YATMADAN ÖNCE KENDİMİ YAPTIKLARIMDAN DOLAYI HESABA ÇEKİYORUM günlük olaylardan dolayı içimde çok huzursuzluklar yaşıyorum:Hocam ancak namazı çok istediğim halde sanki bir şey beni engelliyor gibi kılamıyorum ve bunun içinde çok pişman oluyorum. Eminim benim gibi bir çok kişide vardır bize tavsiyeniz ne olabilir.Geniş bir cevap bekliyoruz...

Yanıt

Seni yemeye, içmeye, gezmeye, alışverişe, eğlenmeye karşı engelleyen varmı? o halde bu huzursuzluğun ve namaza karşı sıkıntın senin imanının ve ilminin azlığındandır. tanıdığın güzel İnsanlara karşı nasıl saygılı davranıyorsun değilmi? .Demekki Allahı ve imanı hakkıyla bilmiyorsun bilsen Allaha saygından ve hayranlığından alnın secdeden kalkmazdı noksanlık sendedir.

 

cehennem

Soru

selamun aleyküm hocam ben sitenize ilk kez girenlerdenim size sorum şu: bir anne çocuğunu bir organı yandığı zaman içi kan ağlar işte bu anneye bu duyguları veren ve kendisinde sonsuz olan Allah (cc) kullarını cehennem ateşinde cezalandırmanın manası nedir? Saygılar...

Yanıt

Aleykümselam . Evet Annenin çocuğuna yüreği sizlar. kışın üşümesin diye kat kat giydirir. yazın gölgede tutar. Allahu tealada cehenneme koyacağı kulunu cehenneme dayanacak halde hazır eder. ötesi ledünnidir. açıklarsam kaba sofular fitne çıkarır. size şunu söyleyeyim en büyük cehennem azabı Allahın Cemalini görmekten mahrum kalmaktır. yanmak donmak önemli değil. cehennem ehli Allahın Cemalini göremeyecektir. Bilen mümin bundan mahrum olmamak için cennet ister.

 

ESHABI KEHF

Soru

SELAMUN ALEYKÜM.HOCAM KURANDA GEÇEN ESHABI KEHF HADİSESİNİN GEÇTİĞİ MAĞARA MEKAN TÜRKİYEDEMİDİR?KONUYLA İLGİLİ AFŞİNDE ESHABI KEHF KÜLLİYESİ BULUNMAKTA BİZANS-ROMA DEVRİNDEN KALMA,DİĞERİ TARSUSTA ESHABI KEHF MAĞARASI BULUNMAKTA.HAYIRLA KALINIZ.

Yanıt

Aleykümselam. O mağaraları gezdiyseniz oralarda onları görememişsinizdir. Ashabı kehf zaman mağarasında idiler. şu an bizim zamanımıza geldiler.

 

zina

Soru

Hocam nur süresinde zina yapan erkekler ancak zina yapan kadınlar ile evlenirler deniyor?Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun kalırım

Yanıt

Bu ayet İnsana Öğüt ve kötülükten caydırmadır. yani Allahu teala diyorki temiz olursan temizlerle beraber olursun.

 

İlmi Ledün

Soru

Selamün aleyküm, değerli hocam. Uygun görürseniz benim sorum ilmi ledünle ilgili olacak. Zuhur ettikleri vakit Mehdi (A.S.) son derece kıymetli bu ilme vakıf olacaklarmıdır, çıkacak büyük harplerde onların rolü komutan gibi mi yoksa sadece manevi boyutta mı olacaktır ve harplerde Deccal laini ile mücadelede bu muazzam ilimden faydalanılacakmıdır? Selam ve hürmetlerimle.

Yanıt

Aleykümselam. Evet o ilmi ledün sahibidir. İlmi ledün Peygamber efendimizin kılıcıdır. O ilimi ledünle başaracaktır. İnşaallah

 

lüt kavmini helakı

Soru

Selamunaleyküm Muhterem Hocam, izninizle size bir sorum olacaktı. Hicr Suresi 65.ayette yüce Allah Lut a.s.'a "Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından yürü. Sizden hiç kimse, sakın dönüp de ardına bakmasın, istenen yere gidin." buyurmaktadır. Ayetteki sakın arkanıza dönüp bakmayın uyarısı bazı yorumcuların ifade ettiği gibi nükleer bir helak oluş sebebiyle midir? Teşekkür ederim.

Yanıt

Aleykümselam. Doğrudur. Kozmik göktaşlarının daha önce denenen atom bombalarından daha şiddetli etki yaptığı bilim adamları tarafından açıklanıyor. Lüt as nin kavmide bu şekilde imha edilmiştir. o andaki ışığın ve ısının şiddeti uzaktan bakanları dahi taş haline getirdi. bunlardan biride Lüt as nin karısıdır.

 

kehf suresi 25. ayet

Soru

selamunaleyküm hocam kehf suresi 25.ayette üç yüz yıl mağarada kalan ashab-ı kehf in  buna dokuz yıl daha ilave etmelerini hangi manada değerlendirmeliyiz?ayrıca birkaç gün önce danıştığım hususi müşkülümle ilgili acaba üslup olarak bir sürçü lisanımmı  olduda birşey demediniz bunu mail olarakmı atmam gerekirdi hocam bilgilendirebilirmisiniz yanıtınıza ihtiyacım var.saygılarımı sunar ellerinizden öperim Allaha emanet olun hocam.

Yanıt

 

Aleykümselam. Bir abim bu meseleyi çok güzel açıklamıştı bende ona katılıyorum. miladi takvime göre 300 yıl hicri takvime göre 309 yı eder Allahu Teala her iki takvime vurgu yapmıştır.

 

Özel durumunuz için dua ediyoruz. Allah yardımcın olsun.

 

Zamanda Yolculuk

Soru

Selamın Aleykum Hocam,Nasılsınız?iyisinizdir.İnşa-ALLAH

Hocam zamanda yolculugu anlatan videonuzu izledim.o konu hakkında bir kaç sorum olacak;
evvela videonuzdan anladıklarımı söylıyım bi yanlış anlamam varsa düzeltirsiniz.
diyorsunuzki bu evren yaratılmadan önce yanı bu alemde hiç bişey yokken
boşluk dahi hiç bir şey yokken;
emir aleminden gelen OL! emriyle t=0 anından itibaren var olunmaya başlamıştır.
bu t=0 anında itibarende bu evrenın kaderi bir soguanın kabukları gıbı olcak hersey ve o an olmus hersey ilk yaratılıs t=0 anında ıtıbaren o kabuklarda var.
her kabugu misal veriyorum 1 yıl olarak dusunsem misal 2010 yılındayız ve o zaman kabugundayız biz belli bir hızla sürekli zamanın akması seklınde o zaman kabugunda ilerliyoruz.2011 yılını geldigmizde allah sizin prgmda verdiginiz ayetten hareketle ve "Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye doluyor.”(Zümer 5) " , Âli Ýmran 27: "Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın..."
bu ayetlerden hareketle 2011 yılının kabuguna gecip tasvir edersek bir yoluna sonua gelıyonusunuz ve ucurum sonra ucuruma bır yol sarılıp uzuyor.sonrada o yoldan devam ediyormuşuz gibi yeni zaman kabugunda zamanın akış hızıyla ilerliyoruz.
ben böyle anladım inşa-allah yanlış bi anlama pek yoktur:)düzeltirseniz sevinirim sorum şu;
dedinizki bu kabuklar arasınad yolculuk zaman magralarından yapılıyor.
hocam bu zaman magraları nerelerdedir?
bu zaman magralarına nasıl girilir?

Selametle...
Dualarımızdasınız...

Yanıt

Aleykümselam. Maaşallah çok yaklaşmışsınız. İnsanı kamil olursanız o kapılar size açılır İnşaallah

 

SECDE

Soru

Selamunaleyküm hocam secdenin batın manaların bahsedermisiniz saygılarımla selamunaleyküm.

Yanıt

Aleykümselam. Secde Allaha karşı kayıtsız şartsız teslimiyet ve itaatın simgesidir. secde  batini manada sidrenin sınırına diz çöküp, alın koyarak yaradana tapmaktır. Allaha en yakın andır.

 

 

kuran-i kerim

Soru

SELAMUN ALEYKUM HOCAM,

HOCAM BENIM SORMAK ISTEDIGIM KEHF SURESI 109 BIZE NE ANLATILMAK ISTENIYOR? SIRRI NEDIR ACABA?

ALLAH A EMANET OLUN, SIZI COK SEVIYORUZ,
MUBAREK ELLERINIZDEN OPUYORUM

Yanıt

Aleykümselam. "De ki: Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilâve getirsek dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir." Kehf 109

 

Bu ayette Allahu Tealanın ilminin sonsuzluğuna işaret ediyor. Allahın ilimide isimleri gibi sonsuzdur. Bu ayet aynı zamanda Kuranın derin manalarının da sonsuzluğuna işaret eder.

 

cezbe

Soru

SELAMUN ALEYKÜM HOCAM
CEZBE NEDİR
ŞEYTANİ Mİ RAHMANİ MİDİR
HAYIRLI GÜNLER

Yanıt

Aleykümselam.  cezbe mümin kimselerde olursa Rahmanidir. lügat manası şudur.

 

CEZBE;  Meczubiyet, istiğrak. Allah'ı hatırlayıp Allah sevgisi ile kendinden geçer bir hale gelme.

 

100.000 Kelime-i Tehvid

Soru

Selamun Aleykum 

Saygılarımı ve sevgilerimi sorarak mübarek ellerinizden öperim.

Hocam Benim Sorumun konusu şudur.

Bazı Kitablarda 100.000 Kelime-i Tevhid Zikredibde Ölmüş Birisine Hediye edersek Kabir Ve Cehennem Azabından kurtulur.

Hocam Bu İfade Doğru mudur?

Hocam 2. Sorum İstediğimiz Kadar Kelime-i Tehvid Zikretsek Zararı Olur mu?

Saygılarımla

Yanıt

Aleykümselam. Ahirzamanda Uydurulmuş böyle çok söz var. Haşa kim bu pazarlığı Kimle yapmış?. Birmilyon Kelimei tehvid çeksen Firavuna yada Hz hüseyini lime lime eden canilere hediye etsen onları kurtarabilirmisin.? bunlar uydurmadır.

 

siz kendiniz istediğiniz kadar çekebilirsiniz

 

Haitideki Deprem Hakkinda

Soru

Hocam Selamunaleykum,

Haitide cok siddetli bir deprem oldu ve su ana kadar 140.000 kisinin oldugu ve olu sayisinin 200.000 e cikabilecegi tahminleri yapiliyor. Dun itibariyle ABD bolgeye 4.000 asker daha gondererek asker sayisini 11.500 e cikardi. Bir anlamda ulkeyi isgal etti. Hatta Venezuella Baskani bu ortulu isgal konusunu Birlesmis Milletler sikayette bulanacagini soyledi ve Fransaninda bu yonde aciklamalari oldu. Haitideki deprem Peygamber Efendimizin  ahir zaman hadislarinde bulunan doguda ve bati da birer yer batacak sozune mi isarettir. Batidaki yer Haitimidir. 

Allaha emanet olun, dualarimiz sizinle

Yusuf

Yanıt

Aleykümselam. Evet haiti onlardan biridir. Batıda daha batacak yerler var doğudada...

 

istidat

Soru

Selamün aleyküm hocam istidatın körelmesi ne demektir ? Teşekkür ederim. Allah razı olsun.

Yanıt

Aleykümselam. Allahu Teala tüm varlıklara ve İnsanlara ayrı ayrı şenlerinden (Halleri ve işleri) ayrı yetenekler vermiştir bu yeteneklere İSTİDAD denir. Kimi yazarlık istidadına, kimi çiftçilik yeteneğine, kimisi marangozluk yeteneğine (istidatına)  sahiptir. Manada ise İnsanın İstidatı, İnsanı kamil olmaktır bu istidat ise Allahu Tealanın her an şenine muhalif olarak görünsede her İnsana verilmiştir. bu yetenekleri oraya çıkarmamak, ve bunları hayata geçirmemek İstidatın Körelmesidir. Allah çalışana verir. lügat manası şudur.

 

İSTİDAD.: Bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fıtrî meyil. * Kabiliyet. Akıllılık. Anlayışlılık. Allah Teâlâ Hazretlerinin (C.C.) insanlara ve sâir mahluklara tevdi buyurduğu kabiliyet kuvveleri

 

Esselamualeyküm ve Rahmetullahü ve Berekatühu 

Hocam sorularımıza büyük hassasiyetle cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. 
Allah ( C.C.) sizden ve çalışmalarınızdan razı olsun 

Ahkaf suresi 
35.ayette Rabbimiz böyle buyuruyor : Artık sen sabret; Resullerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi, Onlar için de acele etme. Onlar, tehdit edildikleri şeyi (azabı) gördükleri gün, sanki gündüzün yalnızca bir saati kadar yaşamış(olacak)lardır. (Bu,) Bir tebliğdir. Artık fasık olan bir kavimden başkası yıkıma uğratılır mı? 

Hocam bu ayetteki " Onlar için de acele etme " , " sanki gündüzün yalnızca bir saati kadar yaşamış(olacak)lardır" kelamlarını tam olarak kavrayamadım. Anlamak için yardımınıza ihtiyacım var. 

Şimdiden teşekkür ederim. 

Allah' emanet olunuz

Yanıt

Aleykümselam.  Bu ayette Peygamber efendimize İnanmayıp inkar edenlerden bahsediliyor aynı ayet günümüz için de geçerlidir. İnkar edenler sanıyorlarki dünyada ebdedi kalacaklar. oysa İnsanların Dünyadaki ömürleri Bie saat gibi kısadır. mesela daha dün hepimiz çocuktuk bugüne gelişimiz sanki dakikalar sürmüş gibi.. Allahu Tealanın ikazıdır bu kadarcık kısa bir hayat için ebedi hayatlarına azabı hazırlıyorlar.

 

ahmed ismi

Soru

selamünaleyküm hocam.kuar an-ı kerimde bir yerde ahmet ismi geçiyor.bunun ahir zamana bir işareti var mı?mehdi A.R e vurgu var mıdır acaba .?teşekkür ediyorum.

Yanıt

Aleykümselam. Saff suresi 6 da geçen ayette kastedilen Ahmed ismi ile müjdelenen peygamber efendimizdir. Mehdi ile ilgisi yoktur.

 

ümit kesmek mi

Soru

selamun aleykum değerli büyüğüm... size yöneltilen soruları ve cevaplarınızı  okuyorum samimi miyim bilmiyorum ama rabbimden utanıyorum bazen.. soruların çoğu okadar şuurlu ki rabbim cümlesinden razı olsun inşallah. eğer ki yazdığım zamanınızı alacaksa ve boş saf sata birşeyse cevap vermeyin gücenmem çünkü önce kendimden bilirim. elimden geldiğince kısa yazmak istiyorum ama yapamıyorum gözlerim dolu kalbimde o kadar çok şey var ki yine diyorum utanıyorum o kadar ciddi meseleler varken ben iş hayatıyla ilgili bir mevzu soracaktım.
efendim hanımların çalışmasıyla ilgili bir mevzuu gerçi biraz şahsi ama... bir hanım evli olup ama ikinci evliliği olsun ve ilk evliliğinden de bir yavrusu olsa ve çocuğunun kimseye muhtaç olmasını istemese hatta ve hatta eşi de istese çalışmasını hanım örtülü olup devlet dairesinde örtüsünü çıkararak çalışsa bu yaradan dan ümit kesmek olmaz mı? derler ya Allah yarattığı kulunu aç bırakmaz diye...
aslında siz değerli seyyidlerimden de utanıyorum şöyle ki kişi bir büyüğe danışmışsa onun tavsiyesini yerine getirmeli.. iş olsun diye.. soru sormak maksatlı olmasını da istemiyorum... çünkü yakın zamanda sınavım var kalbim çok enterasan anlatamam biraz da hüzünlüyüm kusura bakmayın... evet gerçekten ahir zamandayız ve benim kendime dert edindiğim şey utanç verici biliyorum ve siz değerli büyüğümden de özür diliyorum zamanınızı aldığım için ne olur hakkınızı helal edin... ne olur dualarınızı esirgemeyin... rabbim daima sizi korusun

Yanıt

Aleykümselam. İslamda kadınların edebi dairesinde çalişmasında mahzur yoktur. Peygamber Efendimizin hanimi Hz. Hatice Annemiz kervanlarla ticaret yapardı.

 

arş

Soru

hocam  arş ın  üzerindede  bildiğimiz manada yaşam var mıdır.yoksa o gaybi bilgi midir.

arş melekleri  alun meleklerden midir.

peygamber miraçta arşın üzerine çıkmış mıdır.

arşın üzerinde cennet  var mıdır. yoksa bütün cennetler arşın altında mıdır.

insanın  kalbi arş mesabesindedir  deniyor hakikaten insanın kalbinde  arş  olabilir mi.

Yanıt

Arşın Bir anlamı kainattır kainatta birçok yaşamın olduğunu bir videomuzda anlattık.

 

alunlar melek değildir.

 

Peygamber efendimiz Miraçta sidreyi geçip Yaradan la Ama da buluşmuştur

 

cennet kıyametten sonra yeniden yaratılacak olan arştadır.

 

İnsanın manevi kalbi AMA ya açılan kapıdır. Allah " ben yerlere göklere sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım" sözüyle buna işaret eder.

 

kıyamet

Soru

selamunaleykum hocam ellerinizden öperim...bazı ayeti kerimelerde kıyamet gününde Allahın gölgesinde gölgelenecek kimi insanlardan sözediliyor..o insanları ve oradaki gölge yada gölgelenme kavramlarını hangi manada tefekkür etmeliyiz?dün lokman suresi 10.ayetle ilgili sorumda birde başka bir müşkülümü dile getirmeye çalışmıştım.hatam olduysa affola.o hususta bir yardımınız olursa çok sevinirim.buradan bilgilendirmeniz mümkün değilse mailinizi bekleyeyimmi?ellerinizden öperim hocam Allaha emanet olun...saygılarımla

Yanıt

Aleykümselam o ayetlerde geçen Gölge mecazi anlamdadır. Yani Allahın koruması,muhafazası altında olacaklar demektir.

 

Nasr Suresi

Soru

Cafer hocam Allahın izniyle size bir sorum olacaktı.Hocam Nasr suresi 110. sure ve bu surede ''Allahın yardımıyla fetih gerçekleştiği zaman insanların bölük bölük dine girdiğini göreceksiniz' buyruluyor.Hocam bu 110. surenin 2010 la alakası varmıdır. Saygılarımla

Yanıt

Bu ayetin manası Peygamber Efendimizin zamanında gerçekleşmiştir. İnsanlar bölük bölük İslama gelmişlerdir. bu zamandada aynı ayetin İnsanlar Üzerinde etkisi olacaktır.  zamanla sınırlamak veya bu sene demek doğru değildir.

 

 

hidayet ve amelüsalihat ne demektir?

Soru

sayın hocam hidayet ve amelüsalihat ne demektir?

Yanıt

Fihibismillahi; hidayet Allahın Peygamber efendimiz ve Kuran aracılığıyla gösterdiği yoldan yürüyüp saplam bir iman ve ilim sahibi olmak anlamındadır. Amelüsalihat, bu yolda güzel ameller işlemektir. namaz, oruç hac, gibi

 

Mezhepler!

Soru

selamun aleyküm  hocam...bir mezhebe bağlanmak zorunluluk mudur....zaten emredilen ibadetler daha doğrusu uymamız yapmamız gereken her şey belli..allaha şükür namazımı kılıyor diğer ibadetlerimi de mümkün olduğunca yerine getitiriyorum....kafama takılan sorularda da o mezhep bu mezhep diye ayırt etmeyip aklımın bana gösterdiğini aradan seçsem ve uygulasam problem olur mu?

selam ve dua ile

Yanıt

Fihibismillahi; bu zamana kadar mezheplerde hayır vardı. ancak bundan sonra mezhepler Peygamber efendimizin sav sancağı altında birleşecek inşaallah. Kuran ve Sünnetle iştigal etmeniz yeterlidir.

 

Cennet ve sonrası

Soru

Sevgili hocam; 

İnsan tüm isteklerinin ve doyumun hakim olduğu cennetine girdiğinde kemalet devam edecekmi.peki sınırsız bir yaşam başlığında insanın tek amacı gözlerin ve kullakların duymadığı cennete yaşamı bu bağlamda nasıl olacaktır.İnsan dünya hayatından sonrada bir görev içinmi hazırlanıyor.

Yanıt

Fihibismillahi; cennet aleminde insanlar inşaallah belirli bir kemale ulaşmış halde olacaklardır. elbette o alemde Allah cc kullarını boş bırakmayacak biiznillah. bu hususta bir kitap hazırlığı içindeyiz daha geniş cevapları ayetler ışığında o kitapta bulacaksınız

 

namaz

Soru

hocam neyaparsam yapayın namazı tam kılamıyorum nasıl namaz aşkına peygamber ve allah aşkına nasip olucam neyapsam hangiduayı okusam allah aşkına yardım edin allah razıolsun

Yanıt

Fihibismillahi;  Allahın size verdiği nimetleri düşünün, hayalinizde bedeninizi hücrelere ayırın, hücreleri moleküllere, molekülleri atomlara, atomları enerjiye,enerjiyi nura ayırın. sadece Allahın sayısız esmalarını görürsünüz veya keşfedersiniz. peki o halde iken düşünmeye devam edin, ruh, akıl, görme ve tüm duyularda Allaha ait. geriye yine Allahatan olan ancak şeytanın emriyle dolaşan nefis kalır. işte size namazı kıldırmayan o nefistir. sayısız esmaların cem olunduğu bedeninizi ve ona verilen duyularınızın, ruhun ve aklın şükrü olan namazı kılmamak size yakışmaz.  bu kadar bir araya gelip cem olmuş nimetlerin şükrü ve teşekkürü namazdır yüce Allahı namazla tenzih ederiz ve onu namazla İlah biliriz. zavallı şeytandan nefsinizi alın ve imana davet edin. Peygamber efendimiz buyururki; "ben nefsimi müslüman yaptım" işte bu sünnete uymak ve yukarıdaki gibi tefekkür etmek size namazı kazandırır ve iyi bir kul yapar.

 

Namazda huşulu olamıyorum?

Soru

HOCAM MERHABA,
NAMAZLARIMI ÜŞENEREK KILIYORUM.BU DURUMDA RUHUMA SIKINTI VERİYOR. KILDIĞIM NAMAZ HOŞUMA GİTMİYOR. SANKİ KABUL OLMAMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM. BU HASTALIKTAN NASIL KURTULABİLİRİM. CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

Yanıt

Fihibismillahi; namazının  kabul edilip edilmeyeceğini senin değerlendirmen doğru değil. bu sana şeytanın verdiği vesvesedir. sen kıl kabul edecek olan Allahtır.

 

Said Nursi!

Soru

kıymetli hocam
başta selam ve dua eder sizin gibi hocalarımızın eksik olmamasını dilerim.
yazılarınızı ve proğramlarınızı takip ediyorum.kitabınızıda çıkar çıkmaz aldım çok sevindim. Hocam ben sizden üstad bediüzzaman hakkında bilgi istiyorum.zamanının görevlisimiydi.Eserlerinde birçok yerde ahir zaman ve mehdi hekkında bilgiler mevcut.ahir zamanda gelecek şahsın kendisinden sonra geleceğini ve eserlerini bir proğram olarak uygulayacağını bildiriyor.fgülen hoca efendi ondan sonra gelecek şahıs olabilirmi?ayrıca 17. kutbul aktap ile birlikte başlayacak şeyler hakkında izinli olan bilgilerinizden bizleride daha çok faydalandırmanızı umuyorum. yakın zamanda yaşanabilecek(allahu alem) olaylar hakkında bilgilerinize ihtiyacımız var. dualarınıza muhtaç kardeşiniz 
selam ve dua ile

Yanıt

Fihibismillahi; üstat hazretleri zamanının büyük alimlerindendir. fetullah hocaefendininde büyük hizmetleri olmuştur. ahirzaman hadislerini takip ediniz özellikle kitabul fiten bölümleri faydalı olacaktır.

 

Selamun aleyküm, 
Hocam ben Menzil'de bulunan Abdulbaki hazretlerine bağlıyım. Her gün 5000 Allah ismi şerifini zikrediyorum. Siz de sitenizde bazı zikirleri yazdınız. Bu 5000 zikire ek olarak onları da belirttiğiniz sayılarda çekmemin sakıncası var mı? 5000 zikir dışında belirli sayıda başka bir zikir çekmemek gerektiğine dair bir arkadaştan bilgi aldığım için soruyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Ellerinizden öğerim. Allah c.c. yardımcımız olsun.

Yanıt

Fihibismillahi; zikrinize devam edin bu zikir size yeter. Allah ismini çekmek en güzel zikirdir.

 

rüya

Soru

selamun aleyküm hocam 
ben peygamberimi sormak istiyorum .yaklasik bir sene önce uykuyla uyaniklik arasi peygamberimi sav gördüm önümde ormanlik bir alana dogru yürüyordu .onun o heybetine asik oldum bende arkasindan yürüyordum sol yanimda bir padisah vardi oda benimle beraber yürüyordu.ben 1 sene boyunca agladim nicin yüzünü dönmedi bana diye .derken bir sabah namazi sonrasi yüce RABBIMIN izni ile yeniden gördüm.Rüyamda iki kere peygamberim diye seslendim sesim hala kulaklarimda cok kibardim.ve bana bütün heybetiyle yüzünü döndü ama sanki bir nehrin icindeydi ve bir sis bulutu vardi önünde.hocam benim sorum peygamberimin semali ile ilgili gördügüm o muydu insAllah
ten rengi cok beyaz idi süttende beyaz kaslari alinmis yay gibi gözleri alabildigine iri ama siyahi cok daha iri ,burnu ince veuzunca ucu hafifce yukariya megilli yanaklarinda hafif pembelik vardi,saclari ortadan ayrik ve omuzlarindaydi ama koyu renk degildi sanki altin gibi parliyordu .ben ona sorumu yönelttim .peygamberim dedim kabire girdigimizde bazi seyleri yanimizda götürecekmiyiz dedim cünki en dogrusunu o biliyordu insAllah.ama o gözlerini sol asagiya dogru yöneltti hani nergis bakisli deniyorya sanki öyleydi masum bakislar .onu özlüyorum hocam ,Allah sizlerden razi olsun insAllah.Hakkinizi helal edin hocam.

Yanıt

Fihibismillahi; maaşallah görüğün aynen Peygamber efendimiz sav dir. onu herşeyinden çok sevmeyen tam müslüman olamaz. o olmasaydı bizler ve alemler yaratılmazdı. çok salavat getirin ve çok dua edin

 

ebrudeniz kar

Konu

namaz

Soru

hocam  allah sizden ve ekibinizden razı olsun.benim sorum namaz hakında. duydumki namazdan çok zevk almayacaksın dediler. bense aksine son zamanlarda bazen çok zevkle namazkılıyorum. doğru değil namzada fazla zevk almak iyi değil diyorlar. matığıma ters düşüyor neden zevk almayayım bunun mantıklı bir cevabı varmı artık inanın önüne gelen fetva veriyor çok sıkıldım. büyüklerimiz eskiden böylemi yapıyordu cevabınız beni bu düşünceden kurtaracak inş.

Yanıt

Fihibismillahi; siz cahillere bakmayın. namazda ilahi zevk alamamak iman eksikliğindendir ve cehalettendir.

 

namaz .

Soru

hocam  namaz  kılıyorum ama birturlu huşuyu yakalayamadım  .neolur  bunun sırrını açıklayın .hocam ben 51 yaşındayım  hep namaz kılıyoruz ama o huşuyu yakalayamadım .sizi hazir kıta programlarından izledim programlarin tekrarını hazır kıta arşıvından izledim çok hoşuma gidiyor sizin anlattıklarınz ben zaten hazır kıtayı hep takipçisıyım çok seviyorum allah razı olsun sizden . sizlere hep

Yanıt

Fihibismillahi; namazınızı kılarken Araf suresinde anlatılan ilk secde günündeki nurunala nur halde ve huzurullahta secde ettiğinizi düşünerek kılın tadına doyamazsınız inşaallah

 

Adak

Soru

Selamun Aleyküm Hocam .Ben 1 yıl önce istediğim bir şeyin gerçekleşmesi için adak adamıştım(bir fakire bir miktar para vericem demiştim) 
işim gerçekleşti ancak ben o adağımı gerçekleştiremedim.Sorum şu: adağımı 1-2 yıl sonra gerçekleştirsem bunun bana olumsuz bir etkisi olur mu? 
İkinci sorum :bu tür para ile alakalı işlerde enflasyon oranını nasıl hesaplamalıyız? Cevabınız için şimdiden Allah razı olsun.

Yanıt

Fihibismillahi; Adağınızı yapın inşaallah, zaman geçsede yerine getirmeniz gerekir. Hadisi şeriflerinde Peygamber sav efendimiz şöyle buyuruyor; "öyle bir fitne varki, ahir zamanda girmedik ev bırakmayacaktır.." Bu faiz ve ticaretin bozulmasıyla ilgilidir. Kararı siz verin.

 

cezbe

Soru

selam hocam. kısa aralıklarla çok soru sorarak sizi meşgul etmek istemem ama belki de başka arkadaşların da meraklarını bu konularda gidermiş oluruz diye düşünüyorum. 
1-Allah'ın isimlerini zikrederken oluşan cezbe halleri, tasavvuf çevrelerinde bahsedildiği gibi, Allah'tan bir lütuf mudur? yoksa şeytanın bu konuda bir etkisi olabilir mi? 
2-"Allah'tan gelen bir cezbe, bütün ins ve cinnin amellerinden daha üstündür" sözü doğru mudur? 
3-yine cezbeyle beraber veya yakın zamanlarda görülen ışımalar, bir anda göz önünde meydana gelen renkli parıldamalar şeytandan mıdır? 
ellerinizden öperim hocam.. diğer soru soran arkadaşlara da teşekkürler, okuyup istifade ediyoruz...

Yanıt

Fihibismillaahi; evet cezbe Allahtan bir lütuftur. lainin etkisi olmaz. Allahtan peygamber efendimiz vasıtasıyla kuran gelmiştir bu daha üstündür. zikir esnasında yada sair zamanlardaki ışımalar ilahi tecellilerdir. genelde mavi olur. her renk tecellide olabilir bu Allahın dilemesiyledir. lain tecelli sunmaz insana vesvese verir

 

Peygamberler Peygamberi

Soru

Selamun Aleyküm Cafer Baba Ben O'nun yoluna kurban olayım Efendimiz(S.A.V) Miraçlarında ilk yaratıldığı nurun ala nur halindemiydi yoksa dahada ötesi Rabbimizn Ama halindeki durmuna ulaştı (Alen Öyledir H.z Ali)Birde H.Z hüseyin Efendimzizn(S.A.V.) 'in diyeti olması hususunda kendini öne sürmesi konusunu açarmısısnsız

Yanıt

Fihibismillahi, evet Peygamber efendimiz miracında sidreyi müntehaya kadar nurun alanur ordan öteye Ama da fenafillah olmuştur biiznillah. hz Hüseyin efendimiz, Peygamber efendimizin diyetidir onun için hz. Hüseyin efendimiz evlatlarını Allah yoluna feda edip kendi canını Atların nalları altında lime lime etmişlerdir. hz. Hüseyin efendimiz hala Huzuru Peygamberde kainata dalgalanan mana aleminin sancağıdır. ve bu sancak Peygamber efendimizin en kutsal sancağıdır

 

FİHİBİSMİLLAHİ

Soru

Fihibismillahi ne demektir sırrı nedir bizde uygulayabilirmiyiz

Yanıt

Fihibismillahi; bu kelime-işerif; besmelenin içinde olan sultan güçü ifade eder. işlerinize başlarken besmeleden önce Fihibismillahi ile başlanırsa iyi olur.

 

hocam merhaba,
şeytanla cin arasındaki fark nedir. iblis cinmidir şeytanmıdır. iblisin lanetlenmeden önce görevi ne idi.
hac ibadeti sırasında taşlanan küçük şeytan ve büyük şeytan hangileridir.

Yanıt

Fihibismillahi; şeytan ve cinler altı günde yartılışaşamasının ikinci aşamasında yaratılan enerji yaratıklarıdır yaniaynı cins varlıklardır. iblis lanetlenmeden önce can (cin) tayfasının lideri idi.hac ibadetind taşlanan büyük şeytan iblistir. küçük şeytan mütmain olmamış nefisdir.

 

Bakara 102 (Harut ve Marut)ve Ahir zaman sünnet!

Soru

SEVGİLİ HOCAM BAKARA SURESİ

Bakara; 102:                     Ve onlar (Yahudiler) Süleyman mülküne dair şeytanların okuyup durdukları şeylere uydular. Halbuki Süleyman kâfir değildi. Ama o şeytanlar kâfir idiler; insanlara sihri ve Babil’de iki meleğe/ iki krala; Harut ve Marut’a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi (Harut ve Marut), “Biz fitneyiz, sakın kâfir olma!” demedikçe hiç kimseye hiçbir şey öğretmezlerdi. İnsanlar o ikisinden erkekle eşinin arasını açtıkları şeyleri öğreniyorlardı. -Ne var ki, onlar onunla Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler- Onlar kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı. Ant olsun ki, onu satın alanın ahirette hiçbir nasibi olmayacağını da kesinlikle biliyorlardı. Ve öz benliklerini sattıkları şey ne çirkin bir şeydi! Keşke bilmiş olsalardı

HARUT VE MARUT BİR MELEKMİ?BİRDE EFENDİMİZİN S.AV  UNUTULAN SÜNNETLERİ VARMIDIR?BUNLARI NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ VE EN GÜVENİLİR SİYER HANGİSİDİR?

Yanıt

Fihibismillahi; Evet harut ve marut gönderildikleri kavmin imtihanı olan meleklerdi. Peygamber efendimizin çok unutulan sünneti var. Mesela; Tevazu ehli olmak, veren el olmak, yardımsever olmak, ilim öğretmek, Allah için sevmek. gülümsemek, ilmi ledün öğretmek vs. daha o kadar çok ki ahirzaman müslümanı dünyaya dalmaktan bunları yapacak hali kalmadı. İnşaallah bu sünnetler yayılır.

 

Cennet - cehennem ve 73 fırka!

Soru

HALK ARASINDA ŞÖYLE BİR İNANIŞ VAR ... EMİN OLMAK İÇİN SORUYORUM.. 
"BİR MÜSLÜMAN İMANLI ÖLDÜĞÜNDE TERAZİDE GÜNAHLARI AĞIR GELİRSE MÜSLÜMAN OLDUĞU DAHA DOĞRUSU İMAN ETTİĞİ İÇİN CEHENNEMDE GÜNAHLARINI ÇEKECEK DAHA SONRA CENNETE GİRECEK " AMA KURAN-IKERİMDE BUNA DAHİR HİÇ BİR AYET YOKTUR ...KURANI KERİM GÜNÜMÜZ ŞARTLARI İÇİNDE GEÇERLİ OLDUĞUNA GÖRE.... BEN KURANI KERİMİ TAM BİLMİYORUM AMA ALLAH'TAN BİZE BÖYLE BİR SÖZ OLDUĞUNU DUYMADIM DA BİLMİYORUM DA.....BİR ÇOK AYETTE SİZLER TAKVA SAHİBİ OOMADIĞINIZ SÜRECE CENNETE GİREMEZSİNİZ YAZIYOR 

BİRDE HADİSİ TAM OLARAK BİLMİYORUM AMA HATIRLADIĞIM KADARIYLA 
ÜMMETİN 71 FIKRA YA AYRILACAĞI BUNLARDANDA SADECE BİR TANESİNİN DOĞRU OLDUĞU GERİ KALANININ CEHENNEMLİK OLDUĞUNA DAHİR... EĞER ÖYLE İSE NASIL OLUYORDA İMAN EDENLERİN HEPSİ NASIL CENNETE GİRİYOR???? CEVAPLARSANIZ SEVİİNİRİM ALLAH ŞİMDİDEN RAZI OLSUN......

Yanıt

fihibismillahi; ahiretteki terazi İnsanın kendisidir. yani dünyada ulaşabildiği islami dengedir. kula yakışan veya yakışmayan hallerdir. hadiste bunlar kastedilmiştir. bu dengede takva ehli yani iyi bir mümin olmak insanı cennete layık eder. o ayette yahudilerin zanlarının yalan olduğunu söylüyor cehennemde kaç zaman kalınacağını Allah takdir eder. onun dilemesine bağlıdır. hadisi şerifte şöyle buyurur, " ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır bunlardan biri kurtulur" bu hadisten şu anlaşılıyor islamı takit edenler ve bu hallerini islam zannedenler, cemaatlere ayrılanlar, islama bidat sokanlar işte o geriye kalan 72 fırkadır elbette onlar yaptıklarının hesabını verirler. kurana ve sünnete uyan bir fırkada ehli cennettir. Allah cümlemizi o fırkadan etsin.

 

oyuk dünya teorisi

Soru

hocam kusura bakmayın cok fazla soru soruyoruz Allah razi olsun  sizde hepsine cevap veriyorsunuz. hocam,  kutubların üstünde zaman kapılarını göstermisdiniz arafın ricalleri kitabınızda, o haritaya bakınca batılı kaynaklarda iç dünya teorisi diye bir teori var bu teoride dünyanın icerisinde magma tabakası degilde yeryüzü gibi daglar denizler ovalardan olustugunu söylüyodu hatta dünyanın icinde yasayan bi ırktan söz ediliyordu sizce dogru mu Allaha emanet olun dualarınızda bizi de unutmayın

Yanıt

Fihibismillahi; o teori kurgudur. dünyanın merkezi çift yaratılış gereği yüzeye göre sıcak yani mağma tabakasıdır. Bu dünyanın derinliklerinde yaşayan herhangibir insan ırkı yoktur.

 

Tek in sırrı Tek

Soru

selamun aleyküm Cafer hocam...
ALLAH razı olsun ilminizden istifade ediyoruz
bir sohbetinizde tek in sırrı tek konusu geçmişti
bu konuyu biraz açarmısınız.
ALLAH a emanet olun saygılar...

Yanıt

Fihibismillahi; tekin sırrı, kısaca alemler ayrı ayrı görünsede aslında Allah cc halen AMA dadır. bu konuda bir kitap hazırlıyoruz inşaallah daha detaylı bilgi vereceğiz

 

Volkan DEMİR

Konu

Ölüm ve Sonrası

Soru

SelamunAleykum.. hocam saygılar sunuyorum. 

Hocam ölüm ötesi yaşam(Berzah alemi) ve Kabir azabı hakkında bizi bilgilendirirsiniz İnşaAllah.

Yanıt

Fihibismillahi; yaratıldığımız andan bu güne kadar nasıl yaşadık nur bedenlerde?. beden ölümünden sonrada sonzuz bir yaşam var. ancak dünya üzerindeki inancımız ebedi hayatımızı etkileyecektir. dünyadaki halimize göre cennet ve cehennem süreçleri yaşanacaktır.

 

kabir azabı müminlere göre değildir. mümin zaten beden alemindeki kendi kabrindedir.ikinci kabir toprak altıdır. üçüncü kabir ise tüm kainatın içinden geçip gideceği sur borusudur. bu son kabirde her varlık zerrelerine ayrılıp çok şiddetli bir ısı ve ışık içinde dünya yılı ile milyarlarca yıla eşdeğer bir süreç yaşayacaktır ki en büyük kabir azabı budur.

 

Alun ilmi

Soru

Bismillahirrahmanirrahim.

Selamunaleykum hocam.

Alun ilmi nedir?

Yanıt

Fihibismillahi, Alun ilmi Allahın zatından zatına tecelli haliniseyreden ve allahu telalanın önceden ilim lendirdiği varlıklardır. bu varlıkların sahip olduğu ilim alun ilmidir.alunlar melekler gibi insana secde emri almamıştır sad suresinde geçer.

 

"Kale ya iblısü ma meneake en tescüde li ma halaktü bi yedeyy estekberte em künte minel alın" SAD-75

 

meali; (ALLAH) dediki;ey iblis seniademe secde etmekten alıkoyan nedir? kendini alun danmı sandın?

 

 

 

kaza namazı

Soru

GECMİŞTE KILINMAMIŞ FARZ NAMAZLARINI KAZA OLARAK KILINIRMI

Yanıt

evet geçmiş farzlar kaza namazı olarak kılınır.

 

 

serbest irade

Soru

s.aleyküm cafer hocam.sayın hocam aklım serbest irade konusunda karıştı.hocam serbest irade varmıdır.insanın 6 aşamada yaratıldığını sizden öğrendik.İrade konusundan biraz bahsedermisiniz?ellerinizden öperim....

Yanıt

Fihibismillahi; İrade Allaha aittir ki bu külli iradedir. kainat ve içindeki her varlık külli iradeye tabidir. ancak İnsan fizik bedene indirilince külli iradeden cüzi olarak istifade eder, İnsan manen ilerleyip insan-ı kamil olunca cüzi iradesini de külli iradeye cem eder.

 

namaz

Soru

Selamun aleyküm hocam,
hocam namaz kilarken kalp atislarim artiyor öyle bir artiyorki sanki yerinden firliycak. bi anlam veremiyorum bu olaydan nasil kurtula bilirim yanlizca namaz kilarken oluyor.

Yanıt

Namazınızı acele kılmayın, sakin sakin ve huzurda olduğunuzu unutmadan kılın

 

Kutsal Tabut ve Armagedon

Soru

Selamın Aleyküm Hocam; öncelikle bizi Ledün-i İlimler konusunda ve diğer Dinî konularda aydınlattığınız için gönlümüzden duacı olduğumuzu belirtmek isterim.
Hocam; Kutsal tabut Osmanlı döneminde Ledün İlmiyle uğraşan zatlar tarafından bilinmiyor muydu? Neden o vakit bu mubarek miraslar insanlığa sunulmadı?
Bir diğer sorum siyonistlerin "Armagedon" savaşı olarak nitelendirdikleri kıyamet öncesi savaş bizim dinimizde de var mı? Olursa bahsedilen "Altın dağ" Tuva vadisi olabilir mi?
İlginize göre teşekkür ederim; Allah cümlenizden razı olsun....

Yanıt

Fihibismillahi;  Evet tabutu sekinenin tuvada olduğunu geçmişte ilmi ledün sahipleri biliyorlardı.ancak vakti gelmediği için açıklamadılar. ilahi sırlar vakti gelmeden açıklanmaz.

 

Peygamber efendimiz HECÜMREC i yani armageddonu hadislerinde bildirmiştir. tuva nın etekleri altın yataklarıdır.

 

Fetih 10. ayet?

Soru

allah in selami uzerimize olsun .siz bizden bizde sizden duaciyiz insallah.sorum fetih suresinin 10 ayetini acarmisiniz.

Yanıt

Fihibismillahi; Fetih suresinin 10. ayeti Peygamber efendimize biat etmeyi anlatır. O bütün zamanların ve kainatın Peygamberi olması sıfatıyla, geçmiş Peygamberler dahi ona biat etmiştir. Peygamber Efendimizin kendi zamanından kıyamete kadar gelmiş ve gelecek ümmeti LA İLAHE İLLALAH MUHAMMEDÜN RESULULLAH demek suretyle Peygamber Efendimize biat ederler ve Fetih 10ayetinin hükmünü yerine getiriler. bizde Peygamberler Peygamberine biat ettik elhamdülillah.

 

namaz

Soru

hocam namaz vakitleri konusunda bizi aydınlatır mısınız....bazı kaynaklarda namazın 3 vakit olduğu diğer ilgili ayetlerin allahı tesbih etmek anlamına geldiği belirtiliyor üstelik bu kelimelerin etimolojik kökenine de iniliyor salah kelimesinin sadece namazla ilişkilendirilebileceği söyleniyor....inananlar için 3 de 5 de farketmez amacım islamı doğru anlayabilmek anadan babadan bildiğimle kalmamak.........
saygı ve hürmetle

Yanıt

Fihibismillahi; Getirdiği dini en iyi anlayan ve uygulayan o dini getiren Peygamberdir. dolayısyla hiçbir Alim Peygamber efendimiz kadar bilemez ve uygulayamaz. Peygamber Efendimiz sav farz namazı beş vakit olarak bildirmiş ve kendileride farz namazları beş vakit kılmışlardır. biz Peygamber efendimize uymakla mükellefiz. namaz beş vakittir.

 

vahiy ve cebrail a.s

Soru

selamun aleyküm hocam,önceki sorudaki efendimizden s.a.v başkası olan ve resul oldugunu iddia eden ve bu saçmalıkla sizi ve kardeşlerimi meşgul ve kafa karıştırmak maksatlı yapılan soruyu kınıyor ALLAH o ve yolundakilere akıl ve onların sandıkları değil gerçek hidayete ulaşmalarını rabbimden diliyorum.sualime gelince belki basit ama hocam,efendimiz s.a.v e gelen vahiy ile cebrail a.s oku demesindeki ve 3 kez tekrar etmesindeki ve efendimizi sıkmasındaki hikmeti anlatırmısınız?son olarak efendimizin göğsünün hayatı boyunca 3 kere yarılıp kalbi çıkarılıp kar suyu ile temizlenmesindeki leduni mana yı rica ediyor ellerinizden öpüyorum...

Yanıt

Fihibismillahi; Aleykümselam Cebrail as Peygamber efendimizin nurundan yaratılmıştır. o sebepten Peygamber Efendimiz Cebrail as e "Kardeşim" der dolayısyla İKRA oku emrini Cebrail as getirdiğinde, birbirlerine hasretten  Peygamber Efendimiz nurun alanur bedene geçip, nur bedendeki Cebrail as ile ilk yaratıldığı hale dönmüştür bu ledünni bir sırdır. bu halde iken Peygamber Efendimiz "Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti" Bakara 31 ayeti ile bir daha cem olmuştur. ve ümmiliğiniyani vehbi ilimlerini aldığı anı tekrar yaşamıştır OKU  ayetinin sırrı budur.

 

Peygamber efendimizin kalbinin üç kerre temizlenmesi aslında müteşabih anlatımdır. o zaten temizdi. o haldeki mana şudur. Peygamber Efendimizn kalbinden İnsanlık alemine üç ilim verilmiştir. zahiri ilimler, ledün ilmi ve alun ilmi.

 

çünkü Allahu teala Buyururki; " ben yerlere göklere sığmadım mümin kulumun kalbine sığıdım." Allah sonsuz varlığa sahiptir. o halde kalp Allahın AMA halinin tezahurudur. haliyle ilimlerin hepsi ilk yaratılıştan evvel Peygamber Efendimize AMA da defalarca övülüp MUHAMMED ismini alırken verilen ilmin, beden aleminde zuhuru Peygamber Efendimizin kalbinin açılmasıyla temsil edilmiştir.

 


Muhyiddin Arabi Hzleri.

Soru

Selamün Aleyküm Hocam Tsk.Insallah rahatsizlik Vermiyorumdur.Hocam Hazir Kita Adli Programlarinizin birinde anlatmistiniz.Muhyiddin Arabi Hz.leri Malat yaya Gelip yerlestigini.Cünkü Yasanacak Muhtesem olaylardan dolayi eger kendi göremez ise Kendi Zürriyyetinden Birine Nasip olabilir Insallah diye Niyet etmisti.Hocam Bilginiz Varmi Acaba Hala Malat YAda Muhyiddin Arabi Hz.lerinin Zürryyetinden Yasayan Var mi. Galiba Siz de Malatyalisiniz Hocam.Bu vesile ile Sizin Araciliginiz Ile Hakan Abimizede Selam Ederim.Cevabinizi Dört gözle Bekliyorum.Saygilar .

Yanıt

Aleykümselam Malatyada yaşayan akrabası kalmadı şam a göçtüler

 

amel defteri

Soru

hocam selamünaleyküm, hocam öldükten sonra amel defterimizde sevaplarımız daha agır gelse ancak günahlarımızda olsa acaba günahlarımızın kefareti icin cehennemde yanacakmıyız.yoksa sevabı günahından fazla olan direk cennete mi girecek

Yanıt

Fihibismillahi; "Tevbe edip iman eden ve salih amel işleyenlerin günahlarını sevaplara çeviririm. Allah çok affedici ve çok esirgeyicidir." Furkan 70. Kurana ve sünnete uyarsanız Allahu teala sizlere kıymaz. O çok Rahimdir.kullarını çok sever. Allahı sevin cennetin ve cehennemin sahibi odur. siz Allahı çok sevin O dilediği yere koysun. cennetde cehennemde sevene rahmettir.

 

Fususul Hikem

Soru

Sevgili Cafer Hocam,
Selamun aleykum. Fususul Hikem'in girisinde Ibnu'l Arabi Hazretleri bu kitabin Peygamberimiz (SAV) tarafindan kendisine yazdirildigini belirtir. Yani biz bu kitabi okurken, Peygamberimiz'in (SAV) bize ilettigi bir kitap nazariyla okuyabilir miyiz ? Obur turlu Ibnu'l Arabi Hazretleri'nin (KS) yalan soylemesi elbetteki mumkun degildir ama belki yanilmis, yanlis zanna kapilmis olabilir mi ?

Yanıt

Fihibismillahi; Muhiddin arabi hz leri o kitabı Peygamber efendimzin sav mana aleminde işaretiyle yazdığı doğrudur.ancak bu kitap bedenen arabi hz lerinden zuhur ettiği için, M. arabi hz lerinin kitabı olarak okunması daha doğrudur. Peygamber efendimize olan saygımızı korumuş oluruz

 

zülkarneyn

Soru

selamun aleyküm hocam..kehf suresi 83. ayette diyorki ''sana zülkarneynden soruyorlar'' fakat bu ayete kadar zülkarneyn kelimesi geçmezken paeygamberimizin yanındakiler ona nasıl zülkarneyni soruyorlar...demekk ki zülkarneyn hakkında bilgileri vardı ya da kim olduğunu biliyorlardı ? zülkarneyn tarihi şahsiyet olarak kimdir hocam ?ayrıca bazı kaynaklarda türklerin demir bir dağı eritip çıktıkları ergenekon destanı moğollara isnad edilmektedir bir '' Halk bilimci ''olarak ben de bu görüşü geçerli görmekteyim...bunun sonucunda o demir dağı eritip çıkan ve milyonlarca insanı katledip yok eden en büyük kara imparatorluğunun sahibi moğollar '' yecüc mecüc '' olamaz mı dolayısıyla yecücü mecüc hadisesi yaşanmıştır diyemez miyiz?

selam ve dua ile...

Yanıt

Fihibismillahi; Zülkarneyn as vir rivayete göre Peygamberdir. gerçek tevratta ve incildede adı geçer bu sebeple Peygamber efendimiz dönemindeki yahudi alimlerinin Zülkarneyn as den haberleri vardı onlar sordular. yecüc ve mecüc henüz gelmedi daha vakitleri var.  moğollara atılan iftiradır yada zandır.

 

kehf suresi

Soru

SELAMÜN ALEYKÜM HOCAM             BİR SOHBETINİZDE ASHABI KEYFTE UYUYANLARIN 9 FAZLASI İLE 300 YIL KALMARINDAKİ  3OO VE 9 YILIN AYRI VERİLMESİN DEKİ HİKMETİNİN OLDUĞU SÖYLÜYORSUNUZ BU HİKMETİN VEYA DİĞER MANALARINI  NELER OLDUĞUNU ANLATIRMISINIZ LÜTFEN

Yanıt

Fihibismillahi;Surenin adi KEHF dir.arapçada Mağara anlamındadır. zaman dehlizleri,yada zaman sarmalları anlamınada gelir. bir yazar arkadaşımızın doğru bir tesbiti var zahir manada güzel bir cevap derki 300 yıl hesabında hicri ve miladi takvim arasında 9 yıl fark vardır 300 yıl miladi yılı, 309 yıl hicri yıl hesabıdır bu doğrudur. bir diğer anlamı ilk çıkışları zaman sarmalının 300 sarmalında olmuştur ikinci çıkışları zaman sarmalının 9 sarmalında olacaktır.

 

dövme

Soru

hocam allah sizden razı olsun ben,m bir sorum olucakdı.dövme ile ilgili bize bilgiverebilirmisiniz.? hayorlı günler diliyorum

Yanıt

Dövme müslümana yakışmaz ancak bunu bilmeden yaptırmışsa bunda bir mahzur yoktur

 

Nereden başlanmalı?

Soru

Es Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. 
Hocam benim sorum odur ki cevbı ile bir adım atabileyim... 
Kul olmaya nerden başlanmalı? Münasip görürseniz bu soruma bir cevap beklerim. Bu cevap ile benim gibileri de ilk adımını atabilsinler dilerim. 
Allah Azze ve Celle sırrınızı takdis etsin ve sizlerden ( en tepeden en alta kadar) razı olsun inşallah. 
Saygı ve Hürmetlerim ile...

Yanıt

Fihibismillahi; varlık ve vücudunda Allaha ait olanları bir kenara bırak sana ait olanla yürü hayatta. sana ait bişey bulamazsan Allaha ait olanla ibadet et. varlığın zerrelerine kadar Allaha ait nefsini ona kul et.

 

herkese iman

Soru

Sevgili Cafer Hocam,
selamun aleykum, soyle bir sorum var; aciklandiginda ya da bilindiginde tum insanlari imana getirecek bir bilgi, bir sir ya da bir sey var midir ?

Yanıt

Fihibismillahi; sandığın şekilde bir hüküm olsaydı onu Allah Peygamberlere verirdi.

 

paranormal olay

Soru

paranormal olay diye birşey varmıdır. örneğin insanın canlı iken bedeninden çıkıp başka br bedene girmesi ve bir süre sonra tekrar önceki bedenine geri dönmesii. yada bir başka bedene girip onun gözleriyle bakması duymaması hissetmemesi sadece dünyayı onun gözleriyle görmesi....
belkide çok saçma soru soruyorum ama böyle birşey mümkünmüdür . yok değilse yanılmasının nedeni ne olabilir.... sevgiler, saygılar.....

Yanıt

o söylentiler hrıstıyan mitolojilerdir o haller yaratılışa aykırıdır sıradan insanlar birbirinin bedenini kullanamazlar.

 

sma tecellisi hakkında!

Soru

iyi günler hocam , 
benim sormak istedigim soru bir insanin elinde Allahin isimlerinden birtanesi belirmisse bu nedemektir o ismi zikretmek gerekirmi ve hangi isme ihtayici oldugunu sormussa bu kisi eve bir süre sonra elinde belirmisse ve dikkatlice baktiginda baktigi yerdede görüyorsa .... 
saygilarimla!

Yanıt

Fihibismillahi; İnsanınn vücudu nurdan hücreye kadar altı aşamadaki yaratılışı, Allahın sayısız esmalarının cemidir. haliyle insanda açık imzalarıda olabilir bu insana bir üstünlük getirmez. üstünlük Kuran ve sünnetle amel etmededir.

 

İsimsiz kabirler.

Soru

Sayın Hocam, 
Allah'ın rahmet ve bereketi üzerimize olsun. 

Evliyaullahtan bilinenlerin kabirlerinin ya da dergahlarının yahut çilehanelerinin içinde ya da yakınlarındaki isimsiz kabirlerin anlamı nedir, 

Bilvesile hürmetlerimizi arz ederiz.

Yanıt

Onlar o tekkelrin medreselerin talebeleridir. zahire değil hakikate bakarlar. isimleri Allah katındadır hepsine Allahu teala Rahmet eylesin

 

selam

Soru

S.A Hocam Namazın sonunda verilen selam sırrı nedir

Yanıt

Fihibismillahi; Namaz sonundaki selamın anlamı çoktur. bunlardan birisi, Huzurullahta namazınızı melekler ve ahiret aleminin ricalleri seyrederler. sağa selamda huzuru Peygambere, sola selamda meleklere selam verilir. diğer bir manada  Namaz Allahu telanın huzurundadır o huzurdan ayrılırken sağa ahiret alemine, sola dünya alemine selam verilir. manaları daha çoktur. inşaallah namazınız manevi lezzetlerle dolsun

 

Araf ve 19

Soru

Sa Cafer hocam. Araf suresinde "Birbirlerine selamunaleyküm derler" diye bir ifade var. Bu ifadeden bu 19 kişinin birbirlerini tanıdığını çıkartabilirmiyiz.? Zahiri olarak?

Yanıt

evet onlar birbirlerini zahir batın tanırlar inşaallah. manalarından birisi budur.

 

HEMŞERİCİLİK VE 11 ELEMENT

Soru

SELAMUN ALEYKUM HOCAM 2 KONUDA SORUM OLACAK   1) IRKÇILIK  GÜNAH  DEĞİL MİDİR HOCAM ? IRKÇILIK YAPAN CEHENNEM KUYUSUNDADIR DİYE HADİS-İ ŞERİF VARDI  HEMŞERİCİLİK YAPMAK DOLAYISIYLA  IRKÇILK YAPMAK DEĞİL MİDİR ?  ÜLKEMİZDE MAALESEF BİÇOK YERDE (KAMUDA MEMURLARIN DAVRANIŞLARI HATTA BANKADA VEZNEYE İŞİMİZ DÜŞTÜĞÜNDE BİLE KARŞILAŞIYORUZ)  HEMŞERİCİLİK YAPMAK , OBJEKTİF EŞİT DAVRANMAMAK ÇOK YAYGIN  GÖRÜŞÜNÜZ NEDİR ?                 2) Bİ PROGRAMDA DÜNYADA 114 ELEMENT VARDIR 103 BULUNDU 11 TANESİ HENÜZ BULUNMADI DEDİNİZ  Bİ TANESİ MADDEDEN IŞIĞA IŞIKTAN MADDEYE GEÇMEYE İMKAN TANIYACAK DEMİŞTİNİZ PEKİ HOCAM BU ELEMENTLERİN KEŞFİ NASIL OLACAKTIR ? YAKIN ZAMANDA MIDIR?  İSLAM ÜLKELERİNİN  ÖZELLİKLEDE ANADOLUMUZUN  BU İŞTE BİR  KISMETİ NASİBİ VAR MIDIR ?  MERAK ETTİM  HOCAM DUALARIMIZ SİZİNLE UMARIM YANIT VERİRSİNİZ  ELLERİNİZDEN ÖPÜYORUM SAOLUN

 

 

Yanıt

Fihibismillahi; Allah Kuran-ı Kerimde bütün İnsanlara ayrım yapmadan hitap etmiştir. islamda ırkçılık yoktur.dolayısıyla hemşericilik, ırkçılık olmamasına rağmen doğru bir davranış değildir. biz elementler konusunda aynı sözü 15 yıl öncede söyledik çok tepki aldık. ancak bundan birkaç yıl önce Türkmenistana bir göktaşı düştü ve o göktaşı 114 elementi içeriyor. bilim dergilerinde yayınlandı. bilim adamları o elementlerin peşinde. o göktaşı şu anda Türkmenistan müzesinde sergileniyor. Elhamdülillah Allah cc bizi bu konuda da yanıltmadı.

 


Taha-22

Soru

Selamünaleyküm değerli Hocam, sizi tekrar sabırla sorularımıza cevap verirken görmekten bahtiyar olduk. Nasip eden Rabb'ime şükürler olsun. 
Sayın Hocam, Ta-ha suresi 22. ayette geçen ifadede, Hz. Musa (as)'nın göğsünden çıkardığı beyaz ve parlak olan nedir acaba? Diğer okuyan arkadaşlar için ayeti aşağıya alıyorum. Allah sizden razı olsun. 
' Bir de elini koltuğunun altına sok ki, bir başka mucize olmak üzere o, kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. ' Bu mealde -koltuğunun altına- ifadesi geçiyor,ancak okuduğum başka bir mealde -göğsünden- ifadesi vardı..

Yanıt

Aleykümselam. Allahu Teala her Peygamberini ayrı ayrı sultan güçleri ile desteklemiştir. Hz. Musaya da, Taha-22 de tarif edildiği şekilde Hz. Musanın eline Laser ışını gibi bir sultan güç vermiştir. Bu güçle Hz. Musa Asasını yılana döndürmüş, kızıldenizi ikiye bölmüştür Biiznillah

 

İhlas ve İhsan

Soru

Selamün Aleyküm Hocam. 
İhlas ve İhsan özelliklerini kazanabilmek için hangi zikirleri ne kadar yapmalıyız.Lütfen bize dua eder misiniz?FiemenAllah.

Yanıt

Aleykümselam. İhlas ve İhsan ın kazanılması, önce tüm varlığınla Allahu Tealaya iman etmekle olur. sonra Namaz, sünnet olan zikirler ve ALLAH ismi şerifini zikretmekle beraber Allahın verdiklerinden Fakire Fukaraya ihsan etmekle olur. İhsan eden ihsan bulur.

 

cuma suresi -2-3-4

Soru

Selamün aleyküm Hocam 
2. O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler. 
3. (Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 
4. İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. 

Cuma suresi 2-3-4. ayetlerinin ledünni yönünden biraz bahsedermisiniz.

Yanıt

Aleykümselam. Mubarek Cuma suresinin bu ayetlerinden şu anlamda çıkar; ilk Yaratılışta secde eden  İnsanlar Allahu teala ile ahitleşmiştir. bu ahitleşme Kuran- kerimin çeşitli ayetlerinde İnsanlara hatırlatılır. " Ey iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz." MAİDE-1    Allahu teala, İnsanlara karşı çok merhametlidir. İlk yaratılıştaki Ahitlerini unutanlar için, onlara ahitlerini hatırlatan kutsal sayfalar, kitaplar ile birlikte yine İnsanlardan Peygamber göndermiştir. Oysa Peygamber gelmeden önce Ahitlerini unutan insanlar sapıklığa düşmüşlerdi. Allahu Tealanın gönderdiği son Peyfgamber Olan hz. Peygamber Efendimizi, kendisinden sonra gelecek insanlar içinde göndermiştir. onlar da Hz. Peygamber efendimize uymakla yükümlüdür. hatta bizim zamanımızadan kıyamete kadar gelecek İnsanlarda yükümlüdür. İşte Allahu Teala İnsanlara ahitlerini hatırlatmak için yolladığı Peygamber ve Kuran, Allahın bir lütfudur. ve bu yolla İnsanların dilediğine verdiği ahitleri hatırlatması vardır. Hüküm Allahındır. kime hatırlatıp, kime hatırlatmayacağının Hikmeti yine Allahu Tealaya aittir. burada Allahın Emrine uyup, Peygamberine ve kitabına tabi olanlar, Allahu Tealanın Lütfuna uğramışlardır.

 

Ölümü Unutmamak

Soru

Selamunaleyküm Hocam.
Ibni Ömer (R.A.) der ki: «On kisilik bir gurubun onuncusu olarak Peygamber (S.A.V)`imizin ziyaretine vardim. Ensar'dan biri Peygamber (S.A.V)'imize «Insanlarin en zekisi ve degerlisi kimdir, Yâ Rasûlellah?» diye sordu. Peygamber (S.A.V)'imiz bu soruya söyle cevap verdi:

 

«En zeki ve en degerli kimseler ölümü en sik anan ve onun için en çok hazirlik yapan kimselerdir. Bu kimseler dünya serefi ve Ahiret üstünlügünü birlikte yanlarinda götüren zekilerdir.»

 

Peki Buradaki ölüme hazırlık nedir hocam? Allah razı olsun sizlerden ümmeti muhammedi uyandırıyorsunuz...

Yanıt

Aleykümselam. Dünyaya her adim atan varlık ölümüne doğru bir yolculuğa başlamıştır. İmanlı kimselerin bu yolculuğun bilincinde olup, ebedi hayata hazırlanması şudur; ibadet, ilim ve zikirle Allahu Tealanın huzuruna kendisini hazırlamaktır. Ahiret Alemine Allahu Tealanın istediği şekilde bir kul olarak gitmektir. ama İnsan maalesef hiç ölmeyeceğini sanıyor.

 

Muhidin ibn Arabi

Soru

Selamin Aleyküm Saygi deger Cafer Hocam , 

Muhidin ibn Arabinin Fusus uel Hikem deki Peygamberlerin Kelime anlami nedir diye soracaktim mesela : Sit Aleyhsellam Kelimesindeki Hikkmeti Nefesi-ye gibi Anlamlar nedemek, okuyorum ama kelimeleri neden anlatiyor niye anlatiyor anlatirmisiniz Hocam, bir sorum da Muhidin ibn Arabi nin bu kadar Islam dinin Batini ve Zahiri Anlamlarini baska Evliyalaradan daha cok ayrinitli sekilde anlatmasinin nedeni nedir, Muhidin ibn Arabinin öbür Evliyalardan özeligi nedir daha dogrusu onun Makami ne, Selametle Vesselam

Yanıt

Aleykümselam. Füsusul Hikem kitabında adı geçen Peygamberlerin, Peygamber olarak geldikleri çağlara Manevi varlıklarının etkileri, O Peygamberlerin İsimlerinden yayılan hikmetleri ve Bu Peygamberlerin manevi Etkisinin, sonraki yıllar içerisinde gelen velilere Tesirlerinden bahseder. Ayrıca Bahsi geçen Peygamberlerin Allahu Tealadan aldıkları sultan güçlerin etkileri ve şifreleri anlatılır. bu kitap avam tarafından anlaşılması zor bilgileri içerir. o sebeple zaman zaman bazı alimler bu kitabın şerhini yapmışlardır.

 

M: Arabi Hazretlerinin anlatımındaki detay ve fark, Ona Allah tarafından verilmiş bir lütuftur.

 

selamunaleyküm hocam
hocam kurani kerimde Allah cc neden hep biz diye hitab eder ben yaratim yerine. biz arsi yükseltik dengeyi koyduk. hocam insallah yanlis bir soru sormamisimdir  sadece daha genis bir icerigi oldugunu düsünüyorum. allaha emanet olun hocam biz deki hikmet nedir

Yanıt

Aleykümselam. Bu soruyu daha önce cevaplamıştım. Allahu Teala yarattıklarına İsimleri ile tecellli etmiştir. Zatının esmaları varlıklarda bulunduğu için  ayetlerde tüm esmalarını saymaz ve BİZ diye hitap eder. Sizin dediğiniz ayette "biz"  hitabı yoktur. O Ayet Rahman suresinin 7.ayetidir.

 

"Ves semae rafeaha ve vedaal mizan. " (Allah semayı yükseltti ve denegeyi koydu) manasındadır.

 

Abdestsiz kuran okumak veya dinlemek

Soru

Selamunaleykum hocam. Beni size sormak istediğim husus : abdestsizken kuran okunabilinir mi yada dinlenebilinir mi? Sormamdaki asıl husus abdestim yokken internetten bir ayeti arastırmam gerekti ve girdiğim bir sitede otomatik olarak sure okunmaya basladı. Sayfayı kapamak içime kötü geldi bu yuzden sureyi bitene kadar dinledim. ( abdest den kasıtım namaz abdestidir. ) Bu konuda beni aydınlatmanız dileğiyle. Muhabbetle kalın.

Yanıt

Aleykümselam. Kuran okurken, ve dinlerken abdestli olmak güzeldir. ancak internet ortamında Kuran okumaya yada dinlemeye hazırlıksız denk gelirseniz mahzuru yoktur.

 

Besmele

Soru

esselamın aleyküm ve rahmetullah ve berekatühu hoşgeldiniz değerli hocam...
hocam Fatiha'dan sonra zanlı sureden önce besmele çekmeli miyiz?
Bilgi kalabalığı var hangisine inanacağımıza şaşırıyoruz değerli hocam sizden Allah razı olsun ellerinizden öperim....

Yanıt

.Aleykümselam. Namazda iken Fatiha suresini okuduktan sonra gelen sureyi okumak için besmele ile başlamaya gerek yoktur.

 

AHKAF SURESİ

Soru

Esselamın Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühû sevgili hocam.
Ahkaf suresi 30. ayet; Onlar kavimlerine şöyle dediler: "Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor."

Hocam Burada Dinleyenler Cinler; Her Peygamber aynı zamanda Cinlere de mi inmiştir? yoksa onların da kendi peygamberleri olmuş mudur?
İlginize göre Allah razı olsun...

Yanıt

Aleykümselam. Cinler Peygamberlerden gelen dinleri öğrenmiştir. Peygamber Efendimzde Cinlerede Kuranı öğretmiştir. Peygamberleri Allahu Teala sadece insanlardan yollamıştır. diğer varlıklarda Peygamber yollamamıştır

 

Muminun/14

Soru

Muminun/14 ayette Allah yaratanların en güzeli tanımlamasını yapmıştır. Yaratmak şüpesizki Allaha mahsuzdur ama buradaki tanımlamanın püf noktası nedir.

Yanıt

Müminın 14 Ayetinin son cümlesi şöyledir. "tebarakellahü ahsenül halikıyn"  Bu cümleyi şöyle anlamalıdır tercümede hata olabilir. EN GÜZELLERİ; ÇOK BEREKETLİ, ÇOK ÇEŞİTLİ SAYILARDA, ŞEKİLLERDE, RENKLERDE, TATLARDA YARATAN  şeklinde anlamalıdır. malumunuz Allah birdir. Bu cümlede geçen HALIKIYN kelimesindeki ek Yaratanın  yaratmasındaki bereketi sonsuzluğu  anlatır

 

nefs

Soru

selamunaleyküm hocam ellerinizden öperim...hocam insan nefsinin afetlerine yenik düştüğü zaman ne yapmalı...her seferinde yeniden onun tuzağına düşmekten kurtulmanın yolu yordamı yöntemi nedir...tıpkı bir ateşin bittiğini sanarken başka bir yerden alev alması gibi her seferinde onun aynı şeyi bize tekrar yapmaması için meseleyi derununda bitirmenin ve bunu kalıcı istikrara dönüştürmenin pratiklerini sıralayın hocam lütfen...
iyiki varsınız hocam Allah eksikliğinizi göstermesin ellerinizden öperim Allaha emanet olun  saygılarımla

Yanıt

Aleykümselam. İnsanı ibadet ve zikrin dışında nefsin zulmünden kurtaran ilimdir. çok okuyun "Nesini bilen Rabbini bilir" Hadisi insanı ilme ve bilmeye teşvik eder.

 

ilim ve süreyya yıldızı

Soru

Selamun Aleyküm hocam."Ruhum elinde olan Rab Teâla'ya yemin olsun! Eğer ilim, Süreyya yıldızına asılmış olsa Fâris'ten (yetişecek bir kısım) kimseler ona yine de ulaşırlar." hadisi şerifini açıklarsanız sevinirim.Teşekkür ederim.

Yanıt

Aleykümselam. Peygamber Efendimiz müminleri ilime teşvik etmiştir. müslüman her açıdan başkalarına muhtaç olmamalıdır. Allahu Teala "HİÇ BİLENLE BİLMEYEN BİR OLURMU" Ayetiyle bunu destekler. ve kullarını ilme teşvik eder. bu sebeple müslüman çok okumalı ve öğrenmeli her türlü bilim dalında çocuklarını ve çevresini yetiştirmeye yöneltmelidir. bu hadiste bugünkü İrana da işaret vardır İran müslüman ülkeleri arasında bilimde teknolojide en ileri seviyeye ulaşmıştır. darısı diğer müslümanlara İnşaallah.

 

şura 29

Soru

Selamun Aleyküm Hocam. Şura suresi 29. ayette yüce Allah "Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O’nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir." buyurmuştur. Bu ayeti bazı müfessirlerin söylediği gibi diğer gezegenlerde yaşayan insanların birgün gezegenler arası seyahatle bir araya gelebileceleri şeklinde anlayabilir miyiz? Teşekkür ederim.

Yanıt

Aleykümselam. Evet bu ayette hem gezegenler arsındaki insan neslinin bir araya gelmesi hemde ahirette Allahu Tealanın tüm kainattaki İnsanları bir araya getirmesi anlatılır.

 

HOCAM ÖNCELLİKLE SİZLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM BÖYLE FAYDALI BİR SİTE HAZIRLADIĞINIZ İÇİN. BENİM SORUM ŞÖYLEKİ BİR BAYAN SADECE EVDE EŞİ İÇİN SAÇINI KESTİRİP BOYATABİLİRMİ SADECE EŞİ VE ÇOCUKLARI ARASINDA DİYORUM. BAZAN HANIMLAR ARASINDA BAŞLAR AÇILABİLİYOR BU HAREKET DOĞRUMUDUR YOKSA YAPILMAMASI DAHA FAYDALIMIDIR AMA BEN SADECE AZ ÖNCE YAZDIĞIM GİBİ EŞ İÇİN DİYE SORUYORUM

Yanıt

Evin içerisinde bayanın kocasına süslenmesi mübahtır. ev içerisinde eşinize güzel görünmeniz eşinizin dışarıya harama bakmasına karşı caydırıcıdır.

 

hak sahibi - aile

Soru

HOCAM BENİM SORUM ŞÖYLE BİR KADIN İÇİN ÜZERİNDEKİ EN BÜYÜK HAK SAHİBİNİN EŞİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ.ERKEK İÇİN BU DURUM DA EN BÜYÜK HAK SAHİBİ  ANNESİMİDİR .ALLAH A EMANET OLUN

Yanıt

Kızım. İnsanın üzerinde tüm haklar Allah'a aittir. Ancak beden aleminde önce Anne Baba gelir. Evli kişilerde kadın ve erkeğin hakları birbirine ev içerisinde eşittir. Eşler birbirine İslam ve İnsanlık çerçevesinde adaletle davranmalıdır. Evin erkeği anne ve babasının saygı ve sevgisinide aşırı tutup evini ailesini ihmal derecesine getirmemelidir. Sizde eşinizin anne ve babasına Allah için iyi davranmalısınız.

 

HOCAM BENİM SORUM ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN SÖZÜ ÇOK KULLANILIR ACABA YANLIŞMIDIR

Yanıt

Yanlış değil güzel bir duadır.

 

örümcek

Soru

Selamünaleyküm Hocam  evde oluşan örümcek ağlarını temizlemenin günah oldugunu temizlemenin sabah ezanından önce yapılması gerektiğini çünkü insanların çoğunun başlarına gelenin hayvanlara yaptıklarından dolayı olduğunu söylüyorlar...Lütfen bu konu hakkında bilgilendirirmisiniz....Şimdiden tşekkürler.....

Yanıt

Aleykümselam. uzay çağında bizim kaba sofular hala bu konularla uğraşıyor. bu hurafelere inanmayı bırakın evinizi temiz tutun. temizlik imandandır sözünü unutmayın. ve ilim öğrenin.

 

savaş

Soru

Hocam selamunaleykum hayırlı geceler...

Rabbimin merhameti hepimizin üzerine olsun ...

hocam ahmedi nejat denen zat savaşın vaktini söyledi ve çoğu haber sitesinde yayınlanmayan bir haber peşisıra geldi... israilli zatlardan biri iran dan sonra Türkiye ninde nükleer güce ulaşma isteğinin doğacağından bununda ortadoğuyu etkileyeceğinden felan bahsetti..hocam bu zatlar savaş çanlarını çalıyorlar zamanını veriyorlar ülkemiz bu savaşın neresinde olacak...

hakkınızı helal ediniz hocam selam ve dua ile..

Yanıt

Aleykümselam. Ahirzamanın tam içindeyiz elbette hadisler zuhur edecektir. biz istesekte istemesekte çıkacak savaşa , savaş başladıktan sonra birkaç ay içinde dahil oluruz  en iyisini Allah bilir.

 

bilgi kirliligi..

Soru

Selamun aleykum hocam..
Bazi ayetleri aklimda kaldigi gibi yazacagim icin hatalarimizi duzeltin insallah..
Bir ayet var ki bu ayeti kendine $eyh diyenler yanli$ algiliyor ve algilatiyorlar. bu ayette diyorki, <> bu ayet den dolayi hz muhammed s.a.v efendimizi tanrila$tiriyosunuz ama bak bu ayette boyle diyor diye gozumuze bu ayeti soka soka gosteriyorlar..
bende Kuran;i kerim i aciyorum ama sadece turkce mealini okuyabildigim icin, cevirmelerini yaparken tam ceviremedikleri icin cok buyuk bir bilgi kirliligi yuzunden efendimiz s.a.v efendimizin buyuklugunu bu cevirmelerin
yarattigi bilgi kirliligi yuzunden goremiyorlar..
icimizi dogdugu uzere Kuran'i Kerim de sadece hz Muhammed s.a.v icin Rasul unvani var ve diger, peygamberler icin bu unvan'in olmadigi ve boylece gozumuze sokarak gosterdikleri o ayetin efendimiz s.a.v i kapsamadigini gosteren ayetlerin tam anlamina yakin cevirisiyle bir kac ornek erirsiniz insallah..

Yanıt

Aleykümselam. sizin sorduğunuz ayet BAKARA suresinin 285.ayetidir.

 

"Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih la nüferriku beyne ehadim mir rusülih ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr "

 

bu ayetin manası şudur; ""Resul (hz. Muhammed)  Rabbi tarafından kenidine indirilene iman etti. ve müminlerde (iman ettiler). (Onlar ) Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında (inanma açısından) ayırım yapmayız.( yani şu peygambere inandık şuna inanmadık demeden) İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır dediler.""  Kudsi hadiste Allahu teala şöyle buyuruyor;   "levlake levlak lema halaktul eflak" yani (Ey Habibim) sen olmasayın ( seni yaratmayı dilemeseydim) alemleri yaratmazdım. bu kudsi hadise göre tüm kainat ve içindeki varlıklar tabi haliyle Peygamberler dahi hz. Muhammed sav Efendimizin sebebi ile yaratılmıştır. bu hususu destekleyen Hadis şerif te Peygamber Efendimiz buyuruyorki; " Adem in cesedi toprakla su arasında iken ben Peygamberdim" Elbette tüm peygamberlere iman etmek islamın gereğidir. biz o Peygamberlerin hepsini sever iman ederiz. onlara iman etme açısından ayrım yapmayız.ancak Allahu Tealanın sevgilisnide canımızdan herşeyimizden çok severiz.

 

Bermuda Ücgeni

Soru

Selamun Aleyküm degerli Hocam; 
Benim sorum Bermuda Seytan Ücgeni nedir ve iki gemicinin Efendimiz A.S`a gelip de Ada da Killi Hayvana benzer zincirlere bagli bir yaratikla karsilastiklari ve o yaratigin zamana ait bazi sorular sordugunu söyledikleri rivayet edilir bu konuda da bir aciklama yapabilir misiniz? Simdiden tesekkürler, Allah C.C sizleri Muradiniza eristirsin!

Yanıt

 

“Onları taşlanmış (kovulmuş) her şeytandan korduk”

Hicr suresi 17“

"Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna, onunda peşine açık bir alev sütunu düşmüştür.” Hicr suresi 18" Yukarıdaki ayetlerde, anlattığımız konu açıkça ifade edilmektedir. İşte dünyanın çevresinde ve evrende olan bu değişimlerden sonra insan enerji bedeniyle uzaya çıkacağı zaman gök kapılarından geçmek zorunda kalmıştır. Dünyanın etrafını küresel bir biçimde kuşatan enerji tabakasına bazı İslam alimleri Kaf Dağı adını vermişlerdir. O insanların Anka Kuşu olarak isimlendirdikleri de Enerji bedenleridir. Dünyayı kuşatan enerji tabakasının iki ana kapısı vardır. Bu kapılar dev bir hol şeklinde enerji tabakasını kuzey yarım küreden güney yarım küreye, dünyanın merkezinden geçerek bağlar. Bu iki kapı insanın uzaya çıkmak için kullandığı ana kapılardır. Bu ana kapılara bağlı olarak dünyanın yüzeyini küresel şekilde kuşatmış, örümcek ağı modeline yakın enerji yolları yaratılmıştır. Bu enerji yollarının kesiştikleri noktalarda ana kapılara bağlanan küçük kapılar vardır. Bu noktalarda fizik kurallarına ters olaylar görülür. Örneğin ülkemizin bazı yerlerinde olduğu gibi yokuş olan tepelik kısımlarına rastlayan geçiş noktalarında yüksek çekim güçleri vardır. Bu çekim güçleri çoğunlukla mıknatıs özelliği gösterirler. Bu noktalarda bir tonluk bir araba, motoru durdurulup vitesi boşa alınırsa arabanın yokuş yukarı çıktığı görülür. Kuzey ana kapısıyla güney ana kapısını birbirine bağlayan holde ise zaman zaman çok şiddetli enerji akımları oluşurişte bu enerji geçişlerine rastlayan ana kapıların etrafında seyreden bazı uçak ve gemiler enerji fırtınasının etkisiyle ve bu akımın yönüne göre okyanusa gömülür veya uzaya fırlar. Bir daha da bunların izine rastlamak zordur. Günümüz bilimi bu olayları çözemediği için kuzey yarım kürede kalan bölgeye Şeytan Üçgeni adını vermiştir. Bu bölgenin aynısı güney yarım kürede de vardır.

 

diğer sorunuz hakkında; böyle bir rivayet vardır o adadaki yaratığın deccal olduğu söylenir.

 

 

namaz

Soru

namaz daki sır nedir hocam Huşunun açılımı nedir

Yanıt

Fihibismillahi; Nazmazın sırı  ilk yaratılışta ARAF suresi 172 de bildirlilen ilk secde anını hatırlamak ve Allaha verdiğimiz sözleri yerine getirmektir. Namazın secdelerini İlk yaratılıştaki nur bedenlerde yapılan Alınsız yani bütün varlığınızla secde haline geçerseniz sırını Anlarsınız İnşaallah.

 

Allah'ın isimleri-zikir

Soru

hocam ben latif ismini okuyordum uzun süredir daha sonra farkettimki ismin arapca orjinali ladıyf arapca kuran dinledigim zaman ladıyf diyorlardı aynı sekilde Allahın kadir isminin söylenişi gaadir. hocam sormak istedigim Allahın bu isimlerini orjinaline uygun mu okumak gerekiyor eger öyleyse bi cok insan yanlıs okuyor(mesela müheymin ismini arapca dinledigimde muhaymin, bu sekilde cok Allahın ismi var yanlıs okunan)

Yanıt

Fihibismillahi; arapça şivelerde değişiklikler vardır. siz ALLAH ismi şerifini zikredin çünkü bu ismi şerif tüm isimleri kapsar

 

Rızık hakkında!

Soru

selamunaleykum,sabahlari rizk dahitiliyo diye bir bilgimiz var.Bu rizk herhalde elma armut degil,Bu dagitilan rizklar nedir neyi bize isaret eder dünyalikmidir ahiretlikmi neyi simgeler acarsaniz mutlu oluruz insallah saygilar.

Yanıt

Fihibismillahi, evet rızıklar sabah namazı sıralarında tevdi edilir. bu rızıklar hem dünya kazancının bereketleridir. Hemde manevi rızıklardır.

 

Celcelutiye kasidesi!

Soru

Esselamu Aleyküm..
Muhterem Hocam,
Celcelutiye Kasidesi hakkındaki düşüncelerinizi ve tavsiyelerinizi öğrenebilir miyiz?
Selam ve dua ile..

Yanıt

Fihibismillahi; Farz ibadetlerinizi yaptıkatan sonra celcelutiye okumak ta mahzur yoktur. Ama önce farz ibadetler gelir.

 

zikir hastalıklara iyi gelir mi

Soru

hocam ibrahim kerim isimli mısırlı bi doktorun yazısı vardı  cesitli hastalıklara Allahın isimleri okunmalı diye mesela Allahın latif ismini okursanız sinüzite iyi gelir o bölgedeki organı en iyi sekilde calısmaya sevkeder diye

hocam sizce dogrumu cesitli hastalıklara göre Allahın isimlerini okumak( hocam Allah şirkten korusun beklentimiz Allah dan, ancak zikri bozulan organ hasta olur diyordu tekrar zikir frekansına girerse düzelir diyordu)

Yanıt

Fihibismillahi;  bu konuda arafın ricalleri isimli kitabımızda geniş bilgi verdik. hücreler zaten çeşitli esmaların zikirler zincirinin iç içe dizaynından yaratılmıştır.  bedenin zikri hücrelerin zikriyle cem olur. Peygamber efendimizin zamanında rum imparatoru medineye bir hekim yollar. derki "git Ahirzaman Peygamberine ve sahabelerine hizmet et" o hekim iki yıl medinede kalır bir tek hasta gelmez. hekim Peygamber efendimize müracaat eder.derki; " Ya islamın Peygamberi buraya zie hizmete geldim lakin iki yıliçinde bir tek hasta görmedim bunu hikmeti nedir?" Peygamber efendimiz şöyle buyurur; " islam olan hasta olmaz. çünkü abdestle daima temizdir az yer az uyur. ve islamın şartlarına uyar bu sebeple hasta olmazlar" hekim orda islamiyeti kabul eder

 

Kovulmadan önceki şeytan meleklerin hocasımıydı?

Soru

SA. sevgili Cafer hocam,
Birçok kesimde şeytan kovulmadan önce meleklerin hocasıydı diye bir görüş var ve araştırmalarımda incilden geçtiğini gördüm, çünkü ne ayet ne sahih hadiste geçiyor böyle birşey, sadece nette (İblis, Meleklerin reisi, hocası idi.) [İbni Cerir, İ. Süyuti] ibareye ratladım ama İmam Suyutinin birçok eserinin tahribata uğradığını göz önüne alırsak bu görüşün hakikati nedir?

Yanıt

Kesinlikle böyle bir durum yoktur. Buda Hıristiyan inancından geçme bir kavramdır. Yaratılışa terstir. Kuran ve ayette yoktur. O bahsedilen hadiste uydurmadır. Hakikat gözü ile bakamayanlar bunu böyle bilirler. Hakikat ilmi sahibine sır yoktur BİİZNİLLAH. Hatta tahrip edilmiş İncil Matta bölümünde "Meleklerin başkanı iblis" diye bir ibare geçer, buda gösteriyorki dinimizde iblisin meleklerin hocası olduğu inancı sahih değildir!

  

Bir kudsi hadis hakkında!

Soru

Sevgili hocam "İnsan benim sırrım, bende insanını sırrıyım" hadisinde esas olan sır nedir açıklayabilir misiniz?

Yanıt

Fihibismillahi; insanın ve kainatın yaratılışı Kuran-ı kerimde geçen altı günde yaratılış ayetlerinin sırrıdır. bu yaratılış hali Allahın sırlarından biridir. nurunala nur olan esmaların, Allahın Ol emiriyle iç içe , nurdan hücreye yaratılış aşaması, bu aşamalar esnasında almış olduğu esmaların zikirleri ve o esmaların sultan güçleri insanın beden yapısını meydana getirirki bu hal Allahın sırlarındandır. bu konuyu detaylı olarak Arafın Ricalleri isimli kitabımızda yazdık. geniş bilgiyi o kitapta bulabilirsiniz

 

 

yecuc mecuc hakikati nedir?

Soru

hocam kıyamet alametlerinden bildirilen yecuc mecuc kavmi diye işaret edilen toplulugun aslı nedir hadiste inşallah dedikleriiçin ertisi gün yıllardır aşmaya çalıştıkları seddi aşıp insanlar üzerine gelirler diyo bazı kimseler bunların başka bi evrende yaşayan kimseler oldugunuda demiş isimleride garib olan allah ı da bilen hz zülkarneyn in sed ile insaanlardan uzaklaştırdıgı bu kimseler kimlerdir

Yanıt

Fihibismillahi; yecüc ve mecüc hz zülkarneyn nin zamanın derinliklerine kapattığı insana benzeyen yaratıklardır yecüclerin boyları bir metrenin altındadır. mecücler ise dört metreye kadar ulaşan boylara sahiptirler. ve bu iki kavim biribirne düşmandır. her iki kavim ayrı zaman sarmallarında kapalı olsalarda ahirzamanın sonlarına doğru aynı dünya zamanlarında dünyayı bulup geleceklerdir. daha onların vakti var.

 

evliyaların kitapları..

Soru

bismillahirrahmanirrahim. sayın cafer hocam; muhiddin arabi, imam gazali gibi büyük zatlar gece gündüz çalışarak kitaplar yazmışlar. o zamanlarda matbaa olmadığına göre kitapların zamanımız da olduğu gibi çok kişiye ulaşması mümkün olmadığı halde  mübarekler bu kitapları kimler için yazmışlar. yoksa bu kitaplar bizim zamanımız için mi yazılmış. tek nüsha yazılan bu kitaplar, ozamanlarda çok kısıtlı kişiler tarafından okunmuş olmalı diye düşünüyorum. beni aydınlatırsanız sevinirim. selam ve dua ile...

Yanıt

Fihibismillahi;  o mubarek zatların kitapları eski  medreselerin talebeleri vasıtasıyla el yazması olarak çoğaltılarak diğer medreselere hediye edilir ve onların duaları alınırdı. bu islam medreseleri arasında gelenekti. bu sebeple o kitapların tek parça el yazması yoktur medrese ssayısınca var idi..

 

Zumer suresi 9. ayet hakkında!

Soru

sevgili cafer hocam sizi çok seviyorum ve görüşleriniz benim için çok önemli.hocam 'hiç bilenle bilmeyen bir olurmu' sözü hep kafamı karıştırıyor.biraz açıklarmısınız?

Yanıt

Fihibismillahi; ( "De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünürler." Zümer suresi -9 )  Allaha yaklaşanlar bilenlerdir. bilen nefsini bilir. nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen İnsan-ı Kâmil olur. İSLAM ın bir manasıda ilimdir taklitle tam müslüman olunmaz. Allah cc bilenleri sever. hz Ali, "ilim çindede olsa gidip alınız" buyurmuştur.

 

Deccal ve 3. dünya savasi

Soru

Deccal ne zaman ölecek ve 3. dünya savasi hangi yilda baslayacak ne kadar sürecek?

Yanıt

Fihibismillahi; deccal laini cifir kitabının verdiği bilgilere göre 2015 e kadar olmüş olacaktır. bu savaş 4  yıl sürecek Allahu alem.

 

Tarık Yıldızı

Soru

Cafer Hocam, Tarık yıldızının leduni açıklaması nedir? Kısa bir bilgi verirseniz sevinirim. Allah razı olsun.

Yanıt

Fihibismillahi; tarık yıldızına Allah cc yemin etmiştir.ayetle sabittir. bu yıldız Peygamber efendimizin sancağında olan yıldızdır. Peygamber efendimizi çok sevenlerin kalplerine tarık doğar. kalp gözünün ilk açılışı tarık gibidir sonra güneşe döner

 

Rüyada peygamberimiz?

Soru

selamun aleyküm hocam     hocam tam iki yıl önce rüyamda peygamberimiz gördüm...gözümün önünde ışıktan bir ekran oluştu sonrasında onu gördüm genişçe bir yüzü hafif kemerli bir burnu tam hilal kaşları vardı...bana bir şey söylemesini bekledim tebessüm etti....1 hafta önce de hz ayşe annemizi gördüm bana sarıldı beyaz bir kıyafeti vardı hüseyinim hüseyinim diye ağlıyordu...1. rüyamıda yine 2 yıl önce bu zamanlarda görmüştüm...neye yormalıyım hocam

Yanıt

Fihibismillahi; burada rüya tabiri yapmıyorum ancak. bu rüya müjdeci bir rüya olduğu için inşaallah yorumlayacağım. Peygamber efendimizi görmen seni ümmetine kabul etmesidir. gülümsemesi bu zamandaki islami uyanıştan memnun olmasıdır. hz Ayşe annemizin sana sarılması ümmetin birbirne sarılacağının işareti. "Hüseyinim" diye ağlaması alevi kardeşlerimin ve sünni kardeşlerimin tek sancak altında birleşeceğinin işareti mubarek olsun

 

 

muaviye

Soru

selamun aleyküm hocam....hz muaviye hakkında nasıl düşünmeliyiz...peygamberimizin gözbebeği gördüğü hz. ali ile savaşması olayını doğru kaynaktan bize lütfen aktarı...ben araştırmalarımda hep alevi sitelerinin yanlı yorumlarıyla karşılaştım....gerçekten anlamakta çok zorlanıyorum lütfen bizi bu dönem hakkında aydınlatın ya da aydınlanabileceğimiz bir kaynağa yöneltin selam ve dua ile

Yanıt

Fihibismillahi; biz islam alemi olarak  1400 yıl öncesinin davasını bugün sürdürmekle ancak birbirmize düşmanlıktan başka kazanç elde etmeyiz. zaman Peygamber efendimizin sancağı altında Kuranda ve sünnette birleşme zamanıdır. tarihin şahıslarını değil, İslamın ilimlerini öğrenmek Allah katında bize fayda verir. onların mahkemesi artık Allaha aittir bize değil

 

 
Diğer Makaleler...